Hoppa till innehåll
Media

Kartläggning av praxis för reparativ rättvisa vid hatbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2022 9.15
Nyhet

Justitieministeriets nya publikation kartlägger praxis för reparativ rättvisa för att ingripa i hatbrott.

Avsikten med kartläggningen är att undersöka vilken praxis för reparativ rättvisa och vilka övriga arbetssätt som finns i olika länder och som är parallella med straffprocessen. Kartläggningen, som publicerats på webben, innehåller exempel på praxis för reparativ rättvisa vid hatbrott både i Finland och internationellt

Reparativ rättvisa innebär att man närmar sig skadan eller risken för skada genom att försöka få de berörda parterna, till exempel brottsoffer och gärningsman, att nå samförstånd.

Kartläggningen visar att det i fortsättningen behövs fler utbildningsmöjligheter för medlarna, så att hatbrottens särdrag kan beaktas. Dessutom behöver insamlingen av data om medling vid hatbrott utvecklas för att få fram ytterligare information om antalet fall där ett hatmotiv ingår och vilken slags fall det handlar om.

Kartläggningen har genomförts inom ramen för projektet Kompetenta (Osaavat) för att effektivisera arbetet mot hatbrott och trakasserier. Rapporten stöder detta arbete genom att den lyfter fram möjligheter och utmaningar när det gäller metoder inom reparativ rättvisa. Projektet Kompetenta (Osaavat) finansieras av Europeiska kommissionens program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Kartläggning av praxis för reparativ rättvisa vid hatbrott (på finska)

Ytterligare information: Milla Aaltonen, projektchef, tfn 0295 150 061, [email protected]

Tillbaka till toppen