Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nimilain uudistaminen alkaa - kerro oma mielipiteesi

Oikeusministeriö
21.6.2016 9.27
Tiedote
Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan uutta nimilakia. Työn taustaksi oikeusministeriö toivoo näkemyksiä siitä, miten etu- ja sukunimeä koskevaa sääntelyä tulisi uudistaa. Otakantaa.fi -sivuilla avattuun verkkokyselyyn voi vastata 25 heinäkuuta saakka.

Vuodelta 1985 oleva nimilaki halutaan uudistaa vastaamaan sekä väestörakenteessa että ihmisen yksilöllisyyttä koskevissa arvostuksissa tapahtuneita muutoksia. Samalla tavoitteena on karsia päällekkäisiä viranomaistoimintoja sekä lyhentää nimenmuutoshakemusten käsittelyaikoja. Nimilain uudistaminen on myös osa hallituksen tavoitetta sääntelyn sujuvoittamiseksi.

Työryhmän työn lähtökohtana on oikeusministeriössä laadittu arviomuistio sekä siitä kevään aikana saatu lausuntopalaute. Työryhmän ehdotuksen tulee olla valmis maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Ota kantaa nimilain uudistamiseen - vastaa verkkokyselyyn!

Kyselyn tavoitteena on selvittää yleisön näkemyksiä siitä, miten etu- ja sukunimeä koskevaa lainsäädäntöä tulisi kehittää. Kyselyssä pyydetään ottamaan kantaa etunimen tai etunimiyhdistelmän hyväksyttävyyteen, etunimen sukupuolisidonnaisuuteen, kaksiosaisten sukunimien sallittavuuteen sekä sukunimisuojan kattavuuteen.

Vastauksia hyödynnetään tausta-aineistona nimilain uudistamista koskevassa työryhmätyössä. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja yksittäiset vastaukset tulevat vain oikeusministeriön tietoon. Kyselyn päätyttyä oikeusministeriö koostaa vastauksista yhteenvedon, josta yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa. Yhteenveto julkaistaan oikeusministeriön verkkosivuilla.

Kyselyyn voi osallistua osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/66/

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, puh. 02951 50314, ja
työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Joanna Grandell, puh. 02951 50305,
sähköposti: [email protected]

Tillbaka till toppen