Hoppa till innehåll
Media

Namnlagen förnyas - berätta din åsikt!

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2016 9.27
Pressmeddelande
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en ny namnlag. Som bakgrundsinformation för arbetet vill justitieministeriet veta vilka ändringar medborgarna önskar i lagstiftningen om för- och efternamn. Medborgarnas åsikter utreds genom en webbenkät som kan besvaras i tjänsten dinåsikt.fi fram till den 25 juli.

Den gällande namnlagen från år 1985 ska förnyas så att den motsvarar såväl de ändringar som skett i befolkningsstrukturen som den allt mer individuella synen på människan. Samtidigt vill man slopa överlappande myndighetsfunktioner och förkorta behandlingstiderna vid ansökan om namnändring. Reformen av namnlagen syftar också till att genomföra regeringens målsättningar som gäller smidigare lagstiftning.

Utgångspunkten för arbetet är den bedömningspromemoria som utarbetades vid justitieministeriet samt utlåtandena om den. Arbetsgruppens förslag ska vara klart före slutet av mars 2017.

På vilket sätt tycker du att namnlagen ska förnyas? Svara på webbenkäten!

Syftet med webbenkäten är att utreda medborgarnas åsikter om på vilket sätt lagstiftningen som gäller för- och efternamn borde utvecklas. Frågorna gäller förnamnets eller förnamnskombinationens godtagbarhet, förnamnets könsbundenhet, tillåtligheten av dubbla efternamn samt omfattningen av skyddet för efternamn.

Svaren kommer att utnyttjas som bakgrundmaterial i arbetet för att förnya namnlagen. Enkäten besvaras anonymt och de enskilda svaren kommer enbart till justitieministeriets kännedom. Efter att svarstiden har gått ut sammanställer justitieministeriet ett sammandrag av svaren så att det inte är möjligt att identifiera enskilda svarande. Sammandraget publiceras på justitieministeriets webbplats.

Svara på enkäten på adressen https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/66/

Ytterligare upplysningar:
ordförande för arbetsgruppen, lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314, och
arbetsgruppens sekreterare överinspektör Joanna Grandell, tfn 02951 50305,
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen