Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet inleder ett projekt för att testa ett verktyg för bedömning av barns och ungas rätt till delaktighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2019 10.02
Nyhet

Justitieministeriet inleder ett pilotprojekt för att utreda hur barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande förverkligas i Finland med hjälp av ett bedömningsverktyg som utvecklats av Europarådet. Vid ett seminarium som i ordnas i Helsingfors i dag presenteras bedömningsverktyget, tidtabellen för projektet och projektplanen samt diskuteras vilka indikatorer som kan användas för att mäta hur rättigheterna förverkligas i Finland.

Europarådet publicerade 2016 ett bedömningsverktyg som medlemsländerna kan använda för att mäta sina framsteg när det gäller genomförandet av ministerkommitténs rekommendation om rätten till delaktighet för barn och unga som är under 18 år. Målet är att se till att barns och ungas rätt att delta i beslutsfattandet som gäller dem själva förverkligas i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

I projektet ska det under år 2019 utredas hur väl barns och ungas rätt att bli hörda och delta i ärenden som gäller dem förverkligas i Finland.

- Bedömningen gäller bland annat de nationella bestämmelserna, strukturerna och systemen för att trygga barns och ungas delaktighet. Det ska också utredas hur väl barn och unga känner till sina rättigheter och om de upplever att kanalerna för deltagande är lämpliga. Projektet genomförs i ett samarbete med olika myndigheter och frivilligorganisationer som arbetar med barn och unga, berättar specialsakkunnig Liisa Männistö från justitieministeriet. 

Verktyget består av tio indikatorer. Bedömningsverktyget har hittills testats i sex  av Europarådets medlemsstater.

Finland är ordförande för Europarådet från den 21 november 2018 till den 17 maj 2019. Pilotprojektet med bedömningsverktyget för att främja barns och ungas rätt till delaktighet anknyter till temana och målen för Finlands ordförandeskap.    

Samarbetsparter i projektet är social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, barnombudsmannens byrå, delegationen för etniska relationer, Centralförbundet för Barnskydd och Mannerheims Barnskyddsförbund. Projektet samordnas av justitieministeriet.

Mer information:
Liisa Männistö, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 150231

Bedömningsverktyget på justitieministeriets webbplats 
Mer om projektet  
Mer om bedömningsverktyget på Europarådets webbplats 

Tillbaka till toppen