Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Raiskausrikosten rangaistuksia halutaan kiristää

Oikeusministeriö
16.1.2014 11.54
Tiedote -

Hallitus esittää tänään 16. tammikuuta seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista. Raiskauspykälän soveltamisalaa laajennettaisiin ja seksuaalinen häirintä säädettäisiin erikseen rangaistavaksi. Raiskausrikoksia koskevan rangaistuskäytännön odotetaan uudistuksen myötä ankaroituvan.

Teko, joka nykyisin rangaistaan sukupuoliyhteyteen pakottamisena, olisi jatkossa rikosnimikkeeltään raiskaus. Raiskauksen tästä tekomuodosta voitaisiin tuomita enintään neljä vuotta vankeutta. Jos raiskauksessa on käytetty väkivaltaa, rangaistus olisi ankarampi. Maksimirangaistus raiskauksesta, kuusi vuotta vankeutta, pysyisi ennallaan.

Törkeän raiskauksen alaa puolestaan laajennettaisiin niin, että alle 18-vuotiaaseen henkilöön kohdistuva raiskaus olisi aina törkeä. Rangaistus törkeästä raiskauksesta on vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta.

Uutena rikoslakiin tulisi pykälä seksuaalisesta häirinnästä. Seksuaaliseksi häirinnäksi määriteltäisiin toiseen henkilöön kohdistuva koskettelu tai muu siihen vakavuudeltaan rinnastettava seksuaalinen teko, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Säännös kattaisi lähinnä sellaisia tekoja, joiden tekijöitä on tähän asti teon tosiasiallista luonnetta vastaamattomasti rangaistu esimerkiksi kunnianloukkauksesta. Rangaistus seksuaalisesta häirinnästä olisi sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Samalla kaikki aikuisiin kohdistuvat seksuaalirikokset seksuaalista häirintää lukuun ottamatta esitetään siirrettäväksi virallisen syytteen alaisiksi. Nykyisin syyttäjä ei saa nostaa kaikista aikuisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista syytettä, jos asianomistaja ei sitä halua taikka erityisen tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Myöskään asianomistajan vakaa tahto ei jatkossa enää voisi estää syytteen nostamista. Kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat jo nyt virallisen syytteen alaisia.

Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan seksuaalirikoslainsäädäntöä muutetaan siten, että se turvaa paremmin seksuaalisen itsemääräämisoikeuden.

Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuoden 2015 alusta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, puh. 02951 50492
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Hallituksen esitys löytyy tiedotteesta verkkosivuilla http://oikeusministerio.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen