Hoppa till innehåll
Media

Regeringen drog upp riktlinjer för demokratipolitikens mål på 2020-talet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2022 13.26
Pressmeddelande

Principbeslutet om målen för den finländska demokratipolitiken på 2020-talet godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde den 3 november 2022. Målet är att Finland också i fortsättningen ska höra till de mest demokratiska länderna i världen.

I beredningen av principbeslutet har man utnyttjat åtgärderna som främjar det civila samhället och delaktigheten. Åtgärderna ingår i spetsprojektet Det nationella demokratiprogrammet 2025, som är en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Genom demokratipolitiken strävar man bland annat efter att säkerställa att människors politiska och medborgerliga rättigheter tillgodoses på lika villkor i Finland och att ingen lämnas utanför samhället.

– Här i Finland är traditionen av demokrati stark, men i ett osäkert världsläge är det allt viktigare att konsekvent skydda och stärka vår demokrati. Jag ser det också som mycket viktigt att främja demokratiutvecklingen i EU och internationellt. Syftet med det demokratipolitiska principbeslutet är att ange vägen för utvecklingen av demokratin över regeringsperioderna, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Långsiktigt arbete att främja demokrati

Principbeslutet innehåller sex centrala riktlinjer:

  1. Valsystemet är fungerande, säkert och pålitligt. Alla har lika möjligheter och tillräcklig beredskap att utöva sina valrättigheter.
  2. I Finland finns mångsidiga möjligheter att delta och allt fler utnyttjar denna rätt. Förvaltningen är öppen och interaktiv, vilket stärker förtroendet. Beslutsfattandet är faktabaserat.
  3. Demokrati-, människorätts- och mediefostran samt kontinuerligt lärande stöder tillgodoseendet av rätten att delta.
  4. Mediemiljön är mångstämmig och pluralistisk, och diskussionskulturen i samhället gör det möjligt för alla att delta.
  5. Ett aktivt och livskraftigt civilsamhälle är en central del av en fungerande demokrati.
  6. Finland deltar aktivt i EU:s demokratiarbete och stöder den internationella demokratiutvecklingen.

För att målen ska kunna nås krävs en långsiktig demokratipolitik som sträcker sig över regeringsperioderna och förvaltningsövergripande samarbete.

Demokratins tillstånd och framtid behandlas vid seminarium den 29 november

Demokratins tillstånd och framtid behandlas ur finländsk och internationell synvinkel vid ett seminarium som ordnas av justitieministeriet i Ständerhuset i Helsingfors den 29 november 2022. 

Mer information
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 029 515 0416
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 348
Liisa Männistö, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 231 
E-postadresserna har formen [email protected]

Statsrådets principbeslut: den finländska demokratipolitiken för 2020-talet

Det nationella demokratiprogrammet 2025

Mer information och anmälningslänken till seminariet Demokratiens tillstånd och framtid 29.11.2022. 
Du kan delta antingen på Ständerhuset (förutsätter anmälan på förhand) eller på webben. Länken till webbsändningen publiceras på demokratiprogrammets webbplats veckan innan evenemanget. 

Tillbaka till toppen