Hoppa till innehåll
Media

Utkastet till lag om Brottspåföljdsmyndighetens organisationsreform på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2020 16.05
Nyhet

Utkastet till de ändringar i lagstiftningen som hänför sig till reformen av Brottspåföljdsmyndighetens organisation har sänts på remiss.

Målet för reformen är att skapa en mer enhetlig organisation än för närvarande och att förbättra verksamhetens produktivitet, lönsamhet och genomslagskraft. Avsikten är att utveckla organisationen för att säkerställa enhetliga verksamhetssätt och klientprocesser i alla enheter och likabehandlingen av fångar.

Enligt lagutkastet ska Brottspåföljdsmyndigheten i fortsättningen vara ett riksomfattande ämbetsverk vars verksamhetsområde omfattar hela landet. Brottspåföljdsmyndigheten ska bestå av följande fyra ansvarsområden: utveckling och styrning, klientprocesser, förvaltnings- och stödtjänster och operativ verksamhet.

Inom ansvarsområdet för operativ verksamhet ska det finnas elva brottspåföljdscentrum med byråer för samhällspåföljder, fängelser och andra enheter. Varje brottspåföljdscentrum ska svara för lagligheten, enhetligheten och resultaten i sin verksamhet och för utvecklingen av verkställigheten av straff under styrning av Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområden.

Organisationsreformen inbegriper inga personalminskningsmål eller ändringar i det nuvarande nätverket av verksamhetsställen.

Det är meningen att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen i början av 2021 så att reformen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare information: Marianne Mäki, enhetschef, tfn 0295 150 034, e-post [email protected] 

Utlåtande.fi
 

Tillbaka till toppen