Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med att stärka gränssäkerheten genom lagstiftning framskrider

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 9.47 | Publicerad på svenska 13.5.2022 kl. 10.06
Pressmeddelande

Justitieministeriet och inrikesministeriet har fört diskussioner med EU-kommissionen om möjligheten att begränsa möjligheten att lämna in asylansökningar när det är fråga om utnyttjande av migration.

Under diskussionen bekräftades att det enligt EU:s lagstiftning inte ens under undantagsförhållanden är möjligt att helt stänga gränsen eller begränsa asylrätten. 

Nästa vecka sänder inrikesministeriet på remiss ett förslag om brådskande behov att ändringar i gränsbevakningslagen. Avsikten med lagändringarna är att förbättra gränssäkerheten under normala förhållanden och stärka beredskapen inför undantagsförhållanden. Den lagstiftning som gäller normala förhållanden kompletteras vid behov med tilläggsfullmakter i beredskapslagen under undantagsförhållanden. Avsikten är att förslaget till ändring av gränsbevakningslagen lämnas till riksdagen så snart som möjligt.

Mer information:
Kirsi Pimiä, kanslichef, inrikesministeriet, tfn 0295 488 203
Pekka Timonen, kanslichef, justitieministeriet, tfn 0295 150 044

Tillbaka till toppen