Hoppa till innehåll
Media

Ändring föreslås gällande besvär över förvaltningsbeslut

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 13.34
Pressmeddelande
Hallinto-oikeus. Förvaltningsdomstol.

Regeringen föreslår att de flesta av myndigheternas förvaltningsbeslut i fortsättningen ska överklagas hos förvaltningsdomstolen och inte direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. Även vissa allmänna domstolars förvaltningsbeslut överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Den föreslagna besvärsvägen motsvarar huvudregeln i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, det vill säga i fortsättningen ska förvaltningsbeslut som myndigheter fattat överklagas hos förvaltningsdomstolen och endast beslut som fattats vid statsrådets allmänna sammanträde överklagas direkt hos högsta förvaltningsdomstolen.

Dessutom utsträcks offentlighetsbestämmelserna om muntlig förhandling till att omfatta alla andra än skriftliga utredningsmetoder enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden, det vill säga också muntlig förberedelse och inspektion.

I propositionen föreslås det att sammanlagt 14 olika lagar inom olika förvaltningsområden ska ändras. Av dessa hör en till statsrådets kanslis förvaltningsområde, nio till justitieministeriets förvaltningsområde, två till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, en till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och en till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2023.

Ytterligare information:
Elina Nyholm, lagstiftningsråd 0295 150 807, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska, valtioneuvosto.fi)

Tillbaka till toppen