Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med Ålands självstyrelselag fortsätter i en arbetsgrupp

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2023 16.19
Pressmeddelande

Justitieministeriet har i dag tillsatt en arbetsgrupp för att tillsammans med Ålands landskapsregering fortsätta arbetet med självstyrelselagen för Åland.

Arbetsgruppens uppgift är att förbereda arbetet med revideringen självstyrelselagen inför kommande regeringsperiod. Syftet är att utveckla och modernisera självstyrelsesystemet. Dessutom ska arbetsgruppen utarbeta ett förslag för en skyndsam ändring av nuvarande självstyrelselag för Åland med anledning av välfärdsområdesreformen i riket. 

Arbetsgruppen kommer bl.a. att se på förhållandet mellan grundlagen och självstyrelselagen, påförande av riksuppgifter på myndigheter på Åland, reglering för Ålands landshövding samt språkfrågor. Arbetsgruppen ska även föreslå en ändring av nuvarande självstyrelselag vad beträffar smittskydd för människor och husdjur samt gifter. 

Som ordförande för arbetsgruppen fungerar justitieråd Gustav Bygglin. Arbetsgruppen kommer att presentera ett delbetänkande före utgången av år 2023. De kommer även inom juni 2023 ge ett betänkande med ett förslag till en regeringens proposition gällande ändring av nuvarande självstyrelselag.

Tilläggsuppgifter: 
Corinna Tammenmaa, enhetschef, tfn. 0295 150 181, [email protected]

Tillbaka till toppen