Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda ett förfarande för små tvistemål 

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2024 13.30
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till förfarande för små tvistemål. Avsikten är att det nya förenklade rättegångsförfarandet ska tillämpas i tvistemål som gäller vräkning och hyra av bostad. Reformen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. 

Syftet med reformen är att förbättra tillgången till rättslig prövning. Det är också meningen att parternas kostnadsrisk vid rättegång ska vara låg.

Arbetsgruppens mandatperiod går ut i maj 2025. I samband med tillsättandet av arbetsgruppen tillsätts också en uppföljningsgrupp som ska följa och utvärdera arbetsgruppens arbete. 

I flera EU-länder finns ett särskilt rättegångsförfarande för mindre tvister. I Finland har en preliminär bedömning av förfarandet för små tvistemål gjorts i en bedömningspromemoria som publicerades 2023. Utlåtandena om den var till största delen positiva.

JM bedömningspromemoria 18.1.2023: Pienriitamenettely (Ett förfarande för små tvistemål)
Sammandrag av utlåtandena 

Ytterligare information
Timo Karhunen, specialmedarbetare, tfn 0295 150 259, [email protected]
Jukka Siro, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 021, [email protected]

Nyckeln till tillväxt Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen