Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda möjligheten till skuldkonvertering vid företagssanering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2023 11.43
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda lagstiftningsändringar som möjliggör skuldkonvertering vid företagssanering. Projektet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

I enlighet med regeringsprogrammet görs saneringsmetoderna för företag mångsidigare genom att ta i bruk skuldkonvertering. I regeringsprogrammet avses med skuldkonvertering att en del av ett företags skulder kan omvandlas till aktier i gäldenärsbolaget även mot aktieägarnas vilja. För närvarande kan bolagets ägarstruktur vid företagssanering inte ordnas utan ägarnas samtycke. 

Syftet med införandet av skuldkonvertering är att förbättra möjligheterna att ordna kapitalstrukturen i ett bolag som är i ekonomiska svårigheter och på så sätt främja uppnåendet av målet för företagssaneringen. På så sätt undviker man också onödiga konkurser. 

Ett ytterligare mål är att förbättra konkurrenskraften som investeringsobjekt särskilt för finländska företag som emitterar masskuldebrevslån på den internationella marknaden och därigenom främja tillgången till internationell skuldfinansiering i Finland.

Arbetsgruppen utarbetar sitt förslag i form av en regeringsproposition och granskar vid utarbetandet av förslaget bland annat tillämpningsområdet för och förutsättningarna för användning av möjligheten till konvertering.

Justitieministeriet har också tillsatt en uppföljningsgrupp med uppgift att följa och utvärdera arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppens och uppföljningsgruppens mandatperiod är 28.11.2023–31.12.2024. 

Ytterligare information: 
Katri Törnroth, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 084, [email protected] 
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected] 
Johanna Mäkitalo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 092, [email protected]

Tillbaka till toppen