Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska göra omfattande bedömning av utvecklingen av rättsväsendet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2023 16.13
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att stärka rättsstaten och utveckla rättsväsendet. Syftet är att främja rättsskipningens oberoende och rättssäkerhetens höga kvalitet samt användarvänligheten i rättsväsendets tjänster.

Arbetsgruppen ska följa upp och utvärdera utvecklingen av rättsväsendet och dess produktivitet samt lägga fram förslag till hur de kan främjas. Arbetsgruppen ska också bedöma samarbetet mellan de olika aktörerna i rättskedjan och lägga fram förslag till utveckling av samarbetet.

Dessutom kan arbetsgruppen utifrån sin bedömning lägga fram förslag för att förbättra rättsväsendets serviceförmåga, göra verksamheten smidigare och främja tillgången till rättigheter.

Arbetsgruppens mandattid fortsätter fram till utgången av 2027. Arbetsgruppen ska dock redan före den 28 februari 2025 bedöma de ändringsbehov i grundlagen och annan lagstiftning som är nödvändiga med tanke på rättsväsendets starka oberoende samt lägga fram förslag till nödvändiga lagstiftningsändringar. 

Ordförande för arbetsgruppen är ordföranden för Domstolsverkets direktion, justitierådet Mika Ilveskero

Ytterligare information
Antti Leinonen, överdirektör, tfn 0295 150 264, [email protected] 
Anne Hallavainio, regeringsråd, tfn 0295 150 049, [email protected]

Tillbaka till toppen