Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska se över fängelselagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2021 9.03
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bedöma behoven att ändra fängelselagen och häktningslagen och för att bereda de lagändringar som behövs.

Fängelselagen och häktningslagen trädde i kraft 2006. År 2015 gjordes omfattande ändringar i lagarna. Då reviderades till exempel bestämmelserna om besök och ändringssökande. Lagarna har varit i kraft i cirka 15 år, och i tillämpningspraxis har det konstaterats många ändringsbehov. Det är också nödvändigt att se över lagstiftningen mot bakgrund av de förändringar som skett i samhället i allmänhet och de iakttagelser som förts fram i internationell och nationell praxis för laglighetskontroll.

Arbetsgruppen ska utreda behoven att ändra fängelselagen och häktningslagen samt bereda förslag till behövliga författningsändringar. Arbetsgruppens mandatperiod går ut i april 2023. Arbetsgruppen utarbetar sina förslag i form av en regeringsproposition.

Utöver justitieministeriet har arbetsgruppen medlemmar från inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltning, Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, Kriminalvårdsstiftelsen, olika fängelser och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

Ytterligare information:
Juho Martikainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 520, [email protected]

Tillbaka till toppen