Hoppa till innehåll
Media

Bedömning av behoven att revidera lagen om skiljeförfarande på remiss 

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2024 14.39
Pressmeddelande

Justitieministeriet ber om utlåtanden om bedömningspromemorian om revideringen av lagen om skiljeförfarande. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska behovet av att revidera lagen om skiljeförfarande utredas och behövliga lagändringar beredas för att främja det finländska skiljeförfarandets konkurrenskraft.

Skiljeförfarande är ett alternativ till rättegång i domstol. Den används särskilt för att lösa tvister mellan företag och parterna står själva för kostnaderna för förfarandet.

Den gällande lagen om skiljeförfarande är från 1992. I reformen beaktas den internationella utvecklingen inom området och de brister som upptäckts i praktiken. Endast små ändringar har gjorts i lagen sedan den stiftades. 

Justitieministeriet har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp på hösten för att bereda lagändringar.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 15 juli 2024. 

Begäran om utlåtande
Bedömningspromemoria: Revidering av lagen om skiljeförfarande

Mer information
Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 438, [email protected] 

En trygg och kristålig rättsstat Ett kunnigt Finland
Tillbaka till toppen