Hoppa till innehåll
Media

Beloppet för gäldenärens levnadskostnader justeras från början av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2013 13.24
Pressmeddelande -

De belopp som utgör oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering höjs vid ingången av år 2014. Ändringen är 1,3 procent. Från och med början av nästa år är till exempel beloppet för en ensamstående gäldenär eller en gäldenär som är ensamförsörjare 535 euro (höjning 7 euro).

En gäldenär i skuldsanering är skyldig att betala tilläggsprestationer till borgenärerna av sådana tilläggsinkomster som han eller hon får under betalningsprogrammets tillämpningstid. Också beloppet för den tilläggsprestationsskyldigheten justeras. Om gäldenärens inkomster minskade med ökade omedelbara kostnader för inkomstens förvärvande under ett kalenderår ökar så att de med minst 970 euro (höjning 13 euro) överstiger det belopp som i betalningsprogrammet har antecknats som gäldenärens inkomster, ska gäldenären för betalning av sina skulder använda hälften av det belopp med vilket ökningen överstiger 970 euro.

Justeringarna baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210

Justitieministeriets förordning (pdf) finns på justitieministeriets webbplats www.jm.fi

Tillbaka till toppen