Hoppa till innehåll
Media

Beredskapslagens hybriduppdatering framskrider till stadfästelse

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2022 11.22
Pressmeddelande

Riksdagen godkände i dag en uppdatering av beredskapslagen som bereddes vid justitieministeriet i snabb takt under våren. I och med uppdateringen kan allvarlig hybridpåverkan leda till att undantagsbefogenheter enligt beredskapslagen tas i bruk.

Grundlagsutskottet förutsatte att lagen stiftas i grundlagsordning. Riksdagen fattade beslutet i brådskande grundlagsordning, som används rätt sällan. Den förutsätter en majoritet på minst fem sjättedelar.

- Säkerhetsläget i Finland och Europa har i grunden förändrats under de senaste månaderna och i synnerhet risken för olika typer av hybridpåverkan har ökat. Jag är glad att beredskapslagen så snabbt och med riksdagens omfattande stöd fick en ny grund för undantagsförhållanden som särskilt täcker hybridhot, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson..

Avsikten är att lagen som riksdagen nu antagit ska föredras för republikens president för stadfästelse fredagen den 8 juli.

Ytterligare information:
Otto Andersson, specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]
Timo Makkonen, enhetschef, tfn 0295 150 230, [email protected]

Tillbaka till toppen