Hoppa till innehåll
Media

Det nya Rättstjänstverket inleder sin verksamhet 2025

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2023 13.53
Pressmeddelande

Tjänsterna inom rättshjälpen, den allmänna intressebevakningen samt ekonomi- och skuldrådgivningen koncentreras till det nya Rättstjänstverket. Det nya verket inleder sin verksamhet i början av år 2025. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen om inrättandet av verket i morgon fredag.

Målsättningen med det nya Rättstjänstverket är att kunderna inom rättshjälpen, intressebevakningen samt ekonomi- och skuldrådgivningen ska få mer enhetliga, högklassiga och tillgängliga tjänster. Tjänsterna kan utvecklas mer enhetligt i och med att stöd- och förvaltningstjänsterna produceras centraliserat.

Till det nya ämbetsverket överförs de nuvarande sex rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens uppgifter samt distriktens centralförvaltningsuppgifter, som har skötts vid justitieministeriet. 

Reformen medför inga ändringar i uppgifterna för de byråer som betjänar kunderna. Rättshjälpstjänster, intressebevakningstjänster samt ekonomi- och skuldrådgivningstjänster tillhandahålls kunderna på samma grunder även i fortsättningen. 

Mer information: Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 0295 150 140, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen