Hoppa till innehåll
Media

Effekt i arbetet mot människohandel i och med ett nytt projekt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2023 10.33
Nyhet

Justitieministeriet har inlett ett tvåårigt projekt med målet att förbättra identifieringen av människohandelsoffer och hänvisningen av dem till hjälp. Projektet finansieras av EU:s fond för inre säkerhet.

Under den omfattande beredningen av den nationella handlingsplanen mot människohandel för åren 2021–2023 framgick det att det finns betydande brister i identifieringen av olika former av människohandel och i tillgången till hjälp för offren. Detta leder till att straffansvaret och människohandelsoffrens rättigheter inte realiseras.

I projektet Effekt i arbetet mot människohandel bereds en nationell mekanism för identifiering och handledning av människohandelsoffer. Syftet med mekanismen är att förbättra identifieringen av personer som blivit offer för människohandel och att trygga tillgodoseendet av offrens rättigheter och tillgången till hjälp. På detta sätt främjas också realiserandet av straffansvaret.

I projektet utarbetas också en skriftlig lägesrapport om människohandel och arbetet mot människohandel, stärks kommunikationen om arbetet mot människohandel och tas fram material och utbildningar för de yrkespersoner som möter offren. För projektet, som pågår till våren 2025, tillsätts en sektorsövergripande styrgrupp.

Ytterligare information:
Anna Nuotio, projektchef, tfn 0295 150 174, [email protected]
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, tfn 0295 150 011, [email protected]

Tillbaka till toppen