Hoppa till innehåll
Media

En parlamentarisk kommitté ska reformera självstyrelselagen för Åland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2013 11.01
Pressmeddelande -

Statsrådet har tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté för att reformera självstyrelselagen för Åland. Kommittén består av representanter för såväl riket som landskapet Åland, och kommitténs ordförande är president Tarja Halonen. Vice ordförandena är lagtingsledamot, riksdagsrådet Gunnar Jansson och direktör Teija Tiilikainen från Utrikespolitiska institutet.

Kommitténs uppdrag är att föreslå sådana ändringar av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen som motiveras av samhällsutvecklingen och utarbeta förslag till en modern lagstiftning om självstyrelsen. Kommittén ska också föreslå åtgärder för att utveckla den ekonomiska självstyrelsen.

Kommittén ska bedöma behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket och föreslå ändringar av sådana behörighetsbestämmelser som har vållat tolkningssvårigheter. Dessutom ska kommittén bedöma om kravet på finskt medborgarskap för erhållande av hembygdsrätt och för vissa tjänster kan slopas.

I sitt arbete ska kommittén beakta de förslag och synpunkter som ingår i de tidigare utredningarna om ärendet, dvs. i den av Ålands landskapsregering tillsatta parlamentariska kommitténs betänkande och i den av justitieministeriet tillsatta parlamentariska arbetsgruppens betänkande.

Kommittén ska före utgången av år 2014 färdigställa ett delbetänkande med förslag till riktlinjer för det fortsatta lagstiftningsarbetet. Ett slutbetänkande ska vara färdigt senast den 30 april 2017.

Kommitténs medlemmar är riksdagsledamot Kimmo Sasi, Samlingspartiets riksdagsgrupp, riksdagsledamot Maria Tolppanen, Sannfinländarnas riksdagsgrupp, riksdagsledamot Johannes Koskinen, Socialdemokratiska riksdagsgruppen, riksdagsledamot Markus Lohi, Centerns riksdagsgrupp, riksdagsledamotsassistent Mia Haglund, Vänsterförbundets riksdagsgrupp, riksdagsledamot Pekka Haavisto, Gröna riksdagsgruppen, riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos, Svenska riksdagsgruppen, statssekreterare Marjo Anttoora, Kristdemokratiska riksdagsgruppen, lagtingsledamot Viveka Eriksson, Liberalernas lagtingsgrupp, lagtingsledamot Harry Jansson, Centerns lagtingsgrupp, lagtingsledamot Danne Sundman, Obunden Samlings lagtingsgrupp, lagtingsledamot Barbro Sundback, Socialdemokraternas lagtingsgrupp,lagtingsledamot Roger Jansson, Moderaternas på Åland lagtingsgrupp och lagtingsledamot Axel Jonsson, Ålands framtids lagtingsgrupp.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Sten Palmgren, tfn 02951 50160,
kommitténs generalsekreterare, konsultativ tjänsteman Janina Groop-Bondestam, tfn 02951 50334,
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen