Hoppa till innehåll
Media

Företagssaneringen ska bli smidigare och enklare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2022 13.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om företagssanering för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag. Förslaget ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

–  Syftet med reformen är att främja företagens möjligheter att i ett tillräckligt tidigt skede få möjlighet till smidig sanering med skäliga kostnader. Denna reform förbättrar företagens möjligheter att sanera sin verksamhet och hjälper på så sätt företagen att klara av kriser, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I propositionen föreslås det att saneringsförfarandet görs smidigare och enklare genom att rensa i de olika faserna som ingår i förfarandet och förenkla dem. Dessutom kommer det bli lättare än tidigare att fastställa saneringsprogrammet snabbt, eftersom det enligt propositionen ska krävas en mindre majoritet av borgenärerna för att fastställa saneringsprogrammet i ett snabbt förfarande.

I propositionen föreslås också att gäldenären ges större möjligheter att organisera sina avtalsansvar. Avsikten med detta är att förbättra saneringsmöjligheterna för sådana företag som annars skulle hotas av konkurs. 

Genom de föreslagna ändringarna kan missbruk i samband med saneringsförfarandet också lättare förebyggas. I fortsättningen kan man bättre ingripa i saneringsansökningar vars enda syfte är att utan grund fördröja försättandet av ett företag i konkurs.

Propositionen är en fortsättning på den proposition som lämnades i våras och genom vilken man genomförde de ändringar i lagstiftningen om företagssanering och skuldsanering för privatpersoner som EU:s insolvensdirektiv förutsatte.

Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft våren 2023. 

Ytterligare information:
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]
Mari Aalto, lagstiftningsråd,, tfn 0295 150 502, [email protected]
Katri Törnroth, specialsakkunnig, tfn 0295 150 084, [email protected]
Johanna Mäkitalo specialsakkunnig, tfn. 0295 150 092, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen