Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att straffbarheten av penningtvättsbrott utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2011 12.00
Pressmeddelande -

Straffbarheten av penningtvättsbrott ska utvidgas så att i grova fall kan en person dömas för penningtvätt även när personen tvättar olagliga tillgångar som han eller hon har fått genom sitt eget brott. Regeringen fattade beslut om propositionens innehåll i dag. Propositionen överlämnas till riksdagen på fredagen den 16 december.

Nytt är att gärningsmannen kan dömas för grov penningtvätt, om brottet med beaktande av att gärningarna fortsätter och är planmässiga utgör en väsentlig och den mest klandervärda delen av ett brott eller flera brott som har samband med varandra. För närvarande är detta inte möjligt trots att straffet för penningtvätt skulle vara strängare än straffet för förbrottet.

Enligt det nuvarande systemet kan också ringa medverkan till förbrottet, t.ex. till organiserad narkotikabrottslighet, leda till ansvarsfrihet i fråga om grov penningtvätt, för vilken det strängaste straffet är fängelse i sex år.

Regeringens proposition förbättrar också brottsoffrets ställning, eftersom den innehåller tydliga bestämmelser om förhållandet mellan egendom som döms förverkad till staten och skadestånd till målsäganden.

Bestämmelserna om penningtvätt har reformerats redan tidigare och genom denna reform ska kriminaliseringarna till alla delar uppdateras.

Arbetsgruppen mot penningtvätt (FATF) som arbetar i samband med OECD har kritiserat Finlands strafflagstiftning för att det inte ens i grova fall är straffbart att tvätta tillgångar som fåtts genom eget brott.


Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Matti Marttunen, tfn 09 160 67653

Tillbaka till toppen