Hoppa till innehåll
Media

I projektet Drivkrafter bakom jämlikhet utvecklas verktyg för likabehandlingsplanering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2021 13.19
Pressmeddelande

Målet för det tvååriga projekt som justitieministeriet inlett är att främja likabehandling. Detta eftersträvas i synnerhet genom att utveckla verktyg för likabehandlingsarbete för nyckelaktörerna inom området.

Projektet Drivkrafter bakom jämlikhet (Drivers of Equality) syftar till att effektivisera myndigheternas, läroanstalternas och arbetsgivarnas likabehandlingsplanering. Projektet bidrar också till att öka nyckelmålgruppernas och den breda allmänhetens medvetenhet om icke-diskriminering och mångfald.

I projektet vill man utveckla verktyg och producera material för likabehandlings- och jämställdhetsplanering, stärka samarbetet mellan nationella aktörer och effektivisera iakttagandet av likabehandlingslagstiftningen.

I projektet medverkar Institutet för hälsa och välfärd, diskrimineringsombudsmannens byrå och Helsingfors stad. Projektperioden löper ut vid ingången av 2023.

Statsminister Sanna Marins regering har förbundit sig att motarbeta diskriminering. Projektet stöder också handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer (2021–2023) som fastställts i statsminister Marins regeringsprogram och som samordnas av justitieministeriet.

Projektet Drivkrafter bakom jämlikhet har fått finansiering från EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Ytterligare information:
Mia Luhtasaari, specialsakkunnig, tfn 029 515 0130, [email protected] 
 

Tillbaka till toppen