Hoppa till innehåll
Media

Infomöte om automatiserat beslutsfattande

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2023 9.10
Nyhet

Den 7 mars ordnas ett infomöte som riktar sig till myndigheterna om utnyttjandet av automatisering vid beredningen av förvaltningsbeslut och i själva beslutsfattandet.

Riksdagen godkände den 23 februari 2023 regeringens proposition med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen. Reformen möjliggör automatiserat beslutsfattande i olika förvaltningsärenden till den del ett ärende inte förutsätter prövning från fall till fall.

Justitieministeriet och finansministeriet ordnar ett infomöte för myndigheterna om innehållet i den nya lagstiftningen.

Infomöte om automatiserat beslutsfattande

Tid: tisdagen den 7 mars 2023 kl. 9.00–10.30                                                                
Plats: Teams-länk skickas ut till de anmälda.

Det centrala innehållet i den nya lagstiftningen presenteras av lagstiftningsrådet Niklas Vainio och konsultativa tjänstemannen Antti Helin. Tillställningen är finskspråkig.

Anmälan: Senast den 6 mars kl. 15.00 via Webropol-blanketten.

Välkommen!

Det kommer att ordnas separat utbildning om de nya bestämmelserna senare.

Mer information:
Niklas Vainio, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 041, [email protected]
Antti Helin, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 609, [email protected]

Förvaltningsutskottets betänkande

Tillbaka till toppen