Hoppa till innehåll
Media

Information om det nya öppenhetsregistret

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2023 15.15
Pressmeddelande

Enligt den nya lagen om öppenhetsregistret ska lobbare, det vill säga aktörer som bedriver påverkanskommunikation som riktar sig mot riksdagen och ministerierna, anmäla sig till ett öppenhetsregister från ingången av nästa år. Registret upprätthålls av Statens revisionsverk som också övervakar anmälningsskyldigheten.

Justitieministeriet svarar för uppföljningen och utvecklingen av lagstiftningen om öppenhetsregistret. Innan lagen träder i kraft stöder justitieministeriet också verkställigheten av lagen. 

Läs mer om det nya förfarandet i handboken om öppenhetsregistret

Justitieministeriet har gett ut en handbok om öppenhetsregistret. Handboken innehåller allmän information om registret, de centrala begreppen i verksamheten, förfarandena samt vilka aktörer registret gäller. I handboken berättas bland annat om vem som är anmälningsskyldig, vilka uppgifter som ska anmälas, när uppgifterna ska anmälas och hur öppenhetsregistret övervakas.

Handboken om öppenhetsregistret är avsedd för lobbare, dem som är föremål för lobbning och alla andra som är intresserade av temat. Handboken finns tillgänglig på finska, svenska och engelska. 

Välkommen till infomöte om öppenhetsregistret

Justitieministeriet och Statens revisionsverk ordnar ett infomöte för lobbare och andra som är intresserade av det nya öppenhetsregistret. Vid mötet berättas om den nya lagen och införandet av öppenhetsregistret samt svaras på deltagarnas frågor. 

Information om öppenhetsregistret 

Tid: tisdag 25.4.2023 kl. 9.00-12.00, webbsändningen börjar kl. 9.30.
Plats: Statens revisionsverk, Auditoriet, Porkalagatan 1, Helsingfors eller webbsändning, också en inspelning publiceras senare.
Anmäl dig senast den 20 april via Webropol-länken. Länken till sändningen skickas till dem som anmält sig.

Ohjelma
9.00 Ankomst, kaffeservering
9.30 Presentationen inleds, Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministerie
9.40 Presentation av lagen om öppenhetsregistret, Sami Demirbas, specialsakkunnig, justitieministeriet
10.25 Ibruktagande, tillsyn och delegationen för öppenhetsregistret, Jonna Carlson, tillsynschef, Statens revisionsverk
11.10 Frågor och svar om öppenhetsregistret
Slutord, Matti Okko, direktör, Statens revisionsverk

Infomötet hålls på finska. Välkommen!

Mer information:
Sami Demirbas, specialsakkunnig, tfn 0295 150 233, [email protected]
Förfrågningar om evenemanget: [email protected]

Handboken om öppenhetsregistret 

Tillbaka till toppen