Hoppa till innehåll
Media

Modernisering av den offentliga förvaltningens skadeståndsansvar understöddes

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2011 8.00
Pressmeddelande -

Förslaget till modernisering av lagstiftningen om offentliga samfunds skadeståndsansvar stöddes i hög grad. Remissinstanserna förhöll sig särskilt positivt till förslaget om att ta in en bestämmelse om gottgörelse av kränkningar av de grundläggande rätt- och friheterna och de mänskliga rättigheterna i lag.

Reformen av lagstiftningen föreslås i utredningen som juris doktor Suvianna Hakalehto-Wainio har sammanställt på uppdrag av justitieministeriet. Utlåtande gavs av 51 instanser.

I allmänhet ansåg remissinstanserna att reformen är motiverad, men beträffande de enskilda förslagen var åsikterna uppdelade. Remissinstanserna ansåg också att reformen kräver en mer omfattande fortsatt beredning.

Bestämmelserna i skadeståndslagen om offentliga samfunds skadeståndsansvar är från 1970-talet och har inte genomgått väsentliga ändringar sedan dess.

Ytterligare upplysningar:
forskare Laura Määttänen, tfn 09 1606 7666, e-post: fö[email protected]

Sammandrag av utlåtandena (på finska)

Tuija Brax
Tillbaka till toppen