Hoppa till innehåll
Media

Kampanj frågar: hur skulle Finland se ut utan frivilligverksamhet

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2022 8.10
Pressmeddelande

I dag inleds en kampanj för att lyfta fram frivilligarbetets betydelse i samhället. Kampanjen genomförs av justitieministeriet tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet och Medborgarforum rf.

Över hälften av finländarna deltar någon gång i sitt liv i frivilligarbete i en eller annan form. Frivilligarbete är känt för att ha en betydande inverkan på människors välbefinnande. Att arbeta tillsammans och hjälpa varandra stärker delaktigheten och samhörigheten i samhället, ökar samspelet mellan generationer och olika grupper och minskar ensamheten. Frivilligverksamheten spelar en ovärderlig roll bland annat i idrottsföreningar, räddningsverksamhet, patientorganisationer, integrationsarbete, miljöarbete och på kulturfältet. Allt detta har naturligtvis också en stor samhällsekonomisk betydelse.

- Kampanjen hör samman med ett projekt där vi vill väcka debatt om frivilligverksamhetens betydelse och ställning i samhället. Samtidigt vill vi hitta nya metoder för att det viktiga arbetet ska fortsätta även i framtiden, berättar projektchef Sini Lahdenperä från justitieministeriet.

Pop-up-hjälp intresserar

Trots att frivilligsektorn har en betydande roll står volontärerna inför allt större utmaningar när det gäller att hitta nya medlemmar i stället för äldre aktiva. Enligt de senaste undersökningarna om frivilligarbetet vill allt färre finländare förbinda sig till någon verksamhet under lång tid. Detta beror på många olika orsaker: människornas tidsanvändning har förändrats, samhället har urbaniserats och befolkningen har åldrats och diversifierats. Intresset för att hjälpa har inte försvunnit, men det har ändrat form.

- Därför är det viktigt att organisationerna erbjuder möjlighet till både pop up-insatser och långvarigt engagemang. Genom pop-up-aktiviteter kan man pröva på frivilliguppdrag som intresserar en själv, och de kan fungera som en inkörsport till långvarigare verksamhet, konstaterar Anne Porthén, verksamhetsledare för Medborgararenan, en påverkarorganisation för frivilligverksamheten.

Kommunerna har en viktig roll när det gäller att möjliggöra frivilligverksamhet. Hur kommunerna stöder verksamheten varierar dock mycket.
- Kommunerna kan möjliggöra frivilligverksamhet också på annat sätt än med understöd. Projektet har som mål att ge kommunerna bättre verktyg att stödja frivilligsektorn på ett mångsidigt sätt, säger Lahdenperä.

Kampanjen pågår i två veckor och syns i tidningar och tidskrifter, i tryckta medier och på webben. Kampanjen är en del av projektet Vapaa! Fri! som finansieras av det nationella åldersprogrammet 2030 och samordnas av social- och hälsovårdsministeriet. Det nationella åldersprogrammet stöder genomförandet av det nationella demokratiprogrammet 2025.

Justitieministeriet ansvarar för samordningen och utvecklingen av frivilligarbete. 

Mer information:
Sini Lahdenperä, projektchef (JM), tfn 0295 150 013, [email protected]
Anne Porthén, verksamhetsledare för Medborgararenan, tfn 050 551 0057, [email protected]
projektchef Marjaana Pennanen (SHM, det nationella åldersprogrammet), tfn. 0295 163 187, fö[email protected]

Tillbaka till toppen