Hoppa till innehåll
Media

Kati Pärnänen utnämnd till kommunikationsdirektör vid justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2015 13.57
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde i dag den 5 februari politices magister Kati Pärnänen till kommunikationsdirektör vid justitieministeriet. Hon tillträder tjänsten vid ingången av april, ämbetsperioden är 5 år.

För närvarande arbetar Kati Pärnänen som kommunikationschef vid inrikesministeriet. Därtill har hon arbetat som kommunikationschef för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och Suomen Erillisverkot Oy, som marknadsföringschef för TeliaSonera Abp och som informatör för Andelslaget Finlands Mässa.

Kommunikationsenheten svarar för justitieministeriets externa kommunikation samt samordningen och utvecklingen av den. Enheten deltar även i utvecklingen av kommunikationsverksamheten som gäller justitieministeriets förvaltningsområde och den interna kommunikationen. Kommunikationsenhetens uppgift är att stödja justitieministeriets verksamhet och medverka till att de rättspolitiska målen nås.

Kommunikationsdirektören leder kommunikationsenhetens verksamhet och hör till ministeriets ledningsgrupper. Till ansvarsområdet hör även samarbetet kring kommunikationsfrågor inom statsrådet och ministeriets förvaltningsområde.

Ytterligare upplysningar:
förvaltningsdirektör Olli Muttilainen, tfn 02951 50258

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen