Hoppa till innehåll
Media

Husrannsakans laglighet kan i fortsättningen föras till domstol för prövning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.7.2011 10.45
Pressmeddelande -

Tvångsmedelslagen ska kompletteras så att frågan om huruvida förutsättningar för husrannsakan har existerat eller huruvida förfarandet vid husrannsakan har varit lagenligt kan föras till tingsrätten för prövning efter att husrannsakan förrättats. Yrkande om prövning kan framställas av den person hos vilken husrannsakan har förrättats. Lagändringen baserar sig på de två avgöranden angående Finland som Europeiska människorättsdomstolen i februari meddelade.

Avsikten är att ändringen av tvångsmedelslagen som gäller detta stadfästs vid presidentföredragningen på fredagen den 22 juli. Lagändringen träder i kraft vid ingången av augusti. Den nya bestämmelsen ska tillämpas på de husrannsakningar som företas efter lagändringens ikraftträdande.

Ny förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftning träder i kraft vid ingången av 2014

Avsikten är att presidenten samtidigt stadfäster den nya förundersökningslagen och den nya tvångsmedelslagen jämte ändringslagarna som riksdagen antog i mars. Dessa lagar som gäller förundersökning av brott och tvångsmedel som används i samband med en förundersökning ska träda i kraft vid ingången av år 2014.
Avsikten är att ett nytt gemensamt informationssystem för polisen, åklagarna och domstolarna ska införas samtidigt med reformen.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 09 1606 7723, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen