Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begränsningar i maximiränta och direkt marknadsföring av konsumentkrediter

Justitieministeriet
23.4.2020 14.31
Pressmeddelande

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen där det föreslås att maximiräntan på vissa konsumentkrediter ska begränsas temporärt till 10 procent och att direktmarknadsföring av krediter ska förbjudas.

Med förslaget ämnar man förhindra de problem som uppstår på grund av skulder, som ökat de senaste åren. Enligt Statistikcentralen var hushållens skuldsättningsgrad ca 129 procent i slutet av 2019. Även mängden personer med skuldproblem har ökat ständigt. Under år 2019 fick konsumenterna sammanlagt över 1,8 miljoner betalningsanmärkningar, vilket är 20 procent mer än år 2018.

På grund av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakat är antagligen många konsumenter tvungna att använda sig av kreditfinansiering mer än tidigare. Genom lagändringen vill man säkerställa att räntorna på krediterna hålls på en skälig nivå och förhindra aggressiv marknadsföring av krediter till konsumenter med akuta ekonomiska svårigheter. 

- Vi vill underlätta situationen för konsumenter med ekonomiska svårigheter. Genom att begränsa räntorna för lånen kan vi bättre säkra konsumenternas situation på kreditmarknaden och ge flera en möjlighet att ta sig förbi dessa svåra tider, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Det föreslagna räntetaket ska inte gälla nyttighetsbundna krediter, så som till exempel universalkreditkort, bilköp på avbetalning och möjligheter att betala i rater på webben. Förbudet mot direktmarknadsföring ska däremot omfatta flera olika slags konsumentkrediter.

Lagen ska gälla under perioden 1.5 - 31.12.2020. Utöver de kreditavtal som ingås under lagens giltighet ska det temporära räntetaket enligt propositionen även omfatta de avtal om fortlöpande krediter som ingåtts före ikraftträdandet. När det gäller de kreditavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande ska det temporära räntetaket tillämpas på användningen av krediten under tiden 1.7 - 31.12.2020.

Ytterligare information: lagstiftningsråd Sofia Aspelund, [email protected], tfn 02951 50554
specialmedarbetare Niklas Mannfolk, [email protected], tfn 050 306 3990

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen