Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp godkände innehållet i programmet mot olaglig inresa

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2021 12.41
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har godkänt innehållet i åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och vistelse i landet. Programmet har i enlighet med regeringsprogrammet uppdaterats för 2021–2024.

Målet för programmet är att på ett övergripande sätt påverka olaglig inresa, olaglig vistelse i landet och gränsöverskridande brottslighet samt att förhindra att det uppstår ett skuggsamhälle utanför det officiella samhället i Finland. Inrikesministeriet offentliggör programmet senare i dag, den 5 maj.

Ministerarbetsgruppen diskuterade också utkastet till en redogörelse för den inre säkerheten. Redogörelsen färdigställs och lämnas sedan till riksdagen vid ett av statsrådets allmänna sammanträden i maj.

Därtill diskuterade ministerarbetsgruppen också förslaget om att överföra medlingen vid brottmål och tvistemål från social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde till justitieministeriets förvaltningsområde.

Mer information:
Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected] 

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected] 

Vava Lunabba, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 120, [email protected]

Åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet:
Jutta Gras, lagstiftningsråd, inrikesministeriet, tfn 0295 488 650, [email protected] 

Redogörelsen för den inre säkerheten: 
Harri Martikainen, utvecklingsdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 512, [email protected] 

Överföring av medling vid brottmål och tvistemål till justitieministeriets förvaltningsområde: 
Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 580, [email protected] 
 

Tillbaka till toppen