Hoppa till innehåll
Media

Även företag ska kunna ställas till ansvar för grovt bokföringsbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2016 13.33
Pressmeddelande
Regeringen föreslår att även företag, sammanslutningar och andra juridiska personer, i vilkas verksamhet ett grovt bokföringsbrott har begåtts, ska kunna göras straffrättsligt ansvariga. Enligt regeringens proposition som i dag lämnades till riksdagen är det fråga om allvarliga och ofta även systematiska brott, och det är inte alltid rättvist att straffansvaret endast omfattar fysiska personer.
Bakom propositionen ligger en rekommendation som OECD:s arbetsgrupp mot mutor lagt fram för att effektivisera kampen mot korruption.

Enligt propositionen syftar ändringen också till att förbättra ställningen för sådana instanser, såsom skattemyndigheten och borgenärerna, för vilka en korrekt bokföring är av betydelse när det gäller tillgodoseendet av deras rättigheter. Ändringen bidrar också till att förebygga otillbörlig konkurrens och har därmed positiva konsekvenser för företag.

För närvarande kan endast fysiska personer, såsom personer som är bokföringsskyldiga, ansvarar för bokföringen enligt ett uppdrag eller utövar bestämmande inflytande i ett företag, dömas för grovt bokföringsbrott. Om företag eller sammanslutningar görs straffrättsligt ansvariga för grova bokföringsbrott i sin verksamhet är straffet samfundsbot, som enligt gällande lagstiftning är 850?850 000 euro.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486
e-post: fornamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen