Hoppa till innehåll
Media

Ny bedömning krävs i fråga om straffbestämmelserna om vapenbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2023 9.58
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utarbetat en promemoria som utvärderar det nuvarande läget i fråga om straffbestämmelserna om vapenbrott. I synnerhet frågor som gäller straffbarheten för innehav av skjutvapen i anslutning till organiserade kriminella gruppers verksamhet har granskats.

Utarbetandet av promemorian har samband med ett projekt som inleddes i december för att granska straffbestämmelserna om vapenbrott. Bestämmelserna har till stora delar existerat i sin nuvarande form i drygt 20 år.

I promemorian har man använt sig av statistisk information samt utnyttjat rättspraxis och rättskomparativ information.

Enligt promemorian kan det anses motiverat att göra en helhetsöversyn av straffbestämmelserna om vapenbrott. Den fortsatta bedömningen av straffbestämmelserna och beredningen av lagändringar som kan konstateras vara motiverade kan göras i en arbetsgrupp med tillräckligt bred representation.

Justitieministeriet föreslår att ärendet tas in i regeringsprogrammet och att beredningen inleds.

Ytterligare information
Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176, [email protected]
Jussi Matikkala, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected]

Promemoria om vapenbrott (på finska)

Tillbaka till toppen