Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Häkkänen: Sju orter föreslås som placeringsort för domstolsmyndigheten

Justitieministeriet
19.2.2018 11.11
Pressmeddelande

Justitieministeriet har i dag till koordineringsgruppen för regionalisering lämnat sitt förslag till vilka orter som ska tas med i utredningen om placeringsorten för domstolsmyndigheten. Justitieministeriet föreslår att lämpligheten som placeringsort utreds i fråga om Helsingfors, Esbo Joensuu, Kouvola, Rovaniemi, Vasa och Vanda. Justitieministeriet fattar beslut om placeringsorten för domstolsmyndigheten under våren.

Koordineringsgruppen för regionalisering ska ge sitt utlåtande om ärendet till ministeriet den 27 februari. Efter det inleder justitieministeriet utredningen.

I utredningen ska det bedömas var myndigheten skulle ha de bästa verksamhetsförutsättningarna.

- Domstolsmyndigheten har en viktig roll i verksamheten av rättsstatens kärna, det vill säga domstolarna. Myndigheten har en krävande uppgift som förutsätter hög kompetens. Till utredningen valde jag städer på olika håll i landet så att vi kan noggrant utreda de olika områdenas styrkor och möjligheterna att placera myndigheten någon annanstans än inom huvudstadsregionen, säger justitieminister Antti Häkkänen.

När utredningen är klar lämnar justitieministeriet sitt förslag till placeringsort till koordineringsgruppen för regionalisering för behandling. Beslutet om placeringsort fattas av justitieministeriet.

Beredningen för att inrätta en domstolsmyndighet inleddes i januari. Målet är att den nya myndigheten ska inleda sin verksamhet i början av 2020. I det första skedet av projektet bereds lagstiftningen som gäller myndigheten och avsikten är att en proposition med förslag till lagstiftning överlämnas till riksdagen ännu under vårsessionen.

Domstolsmyndigheten ska ha till uppgift att styra, utveckla och stödja domstolarnas verksamhet och sköta domstolarnas centraliserade förvaltningsuppgifter, berättar minister Häkkänen.

Mer information:

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131, och

specialsakkunnig Anu Koivuluoma, tfn 0295 150 228,

e-post fö[email protected]

Tillbaka till toppen