Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieministeriet föreslår att statsrådet ska säga upp riksåklagaren

Justitieministeriet
24.1.2018 9.00
Pressmeddelande

Justitieministeriet föreslår på torsdagen den 25 januari vid statsrådets sammanträde att statsrådet ska säga upp riksåklagaren Matti Nissinen. Nissinen dömdes i december för brott mot tjänsteplikt, varefter justitieministeriet inledde en utredning för att bedöma om det finns skäl att vidta tjänstemannarättsliga åtgärder. Utifrån en helhetsbedömning av ärendet har justitieministeriet beslutat att föreslå uppsägning.

Justitieministeriet har gjort en rättslig bedömning av Nissinens förutsättningar att sköta uppgiften som riksåklagare efter högsta domstolens dom. Enligt ministeriets bedömning uppfyller Nissinen inte längre förutsättningarna för uppgiften efter domen. Närmare motivering till beslutet publiceras efter att statsrådet har fattat sitt beslut. 

Statsrådet har beslutanderätt i fråga om uppsägningen. Om statsrådet godkänner förslaget, informerar justitieministeriet om beslutet och dess motivering efter statsrådets sammanträde på torsdagen. 

Tillbaka till toppen