Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet beställer en utredning om hur grundlagen fungerar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2018 9.30
Pressmeddelande

Justitieministeriet beställer en utredning om hur den gällande grundlagen fungerar och vilka eventuella ändringsbehov det finns i lagen. Utifrån utredningen ska det bedömas om det finns behov att under nästa regeringsperiod tillsätta ett projekt för att se över grundlagen. Utredningen ska genomföras av professor emeritus Mikael Hidén vid Helsingfors universitet.

Finlands grundlag trädde i kraft våren 2000, och hittills har det framkommit enbart mindre ändringsbehov. I utredningen bedöms hur väl grundlagens bestämmelser fungerar, särskilt med tanke på lagstiftningsarbetet, samt granskas hur grundlagens tolkningspraxis har utvecklats. Målet för utredningen är en heltäckande bedömning som baserar sig på erfarenheter som fåtts under lagens giltighetstid.

Utredningen överlämnas till justitieministeriet i slutet av mars 2019.

Ytterligare upplysningar:

Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502, [email protected]
Mikael Hidén, professor emeritus, tfn 050 338 0639, [email protected]

Tillbaka till toppen