Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet bekräftar tagande i förvar av rysk person

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2015 11.27
Pressmeddelande

Justitieministeriet bekräftar att den ryska medborgaren Maxim Senakh har tagits i förvar i Finland den 8 augusti 2015. Personen togs i förvar på begäran av Förenta staternas justitieministerium och på basis av överenskommelsen mellan Finland och Amerikas förenta stater om utlämning för brott. Senakh har åtalats i delstaten Minnesota för ett flertal datorbedrägerier och missbruk. Senakh misstänks ha fått avsevärd ekonomisk vinst för den misstänkta brottsliga verksamheten. En amerikansk domstol har förordnat att Senakh ska häktas.

Enligt bestämmelserna i lagen som gäller överenskommelsen mellan Finland och Amerikas förenta stater om utlämning för brott kan en person som misstänks för ett brott som möjliggör utlämning tas i förvar för att därigenom säkra utlämningen, även om framställning om utlämning av den bestämda personen ännu inte inkommit.

Förenta staternas myndigheter ska ställa en officiell begäran om utlämning till justitieministeriet inom 45 dagar från tagandet i förvar vid äventyr att Senakh friges.

Efter att begäran har framställts fortsätter behandlingen av utlämningsärendet i Finland så att centralkriminalpolisen utför en undersökning kring utlämningen, varefter justitieministeriet begär ett utlåtande om saken av högsta domstolen. Ifall högsta domstolen anser att det inte finns rättsliga förutsättningar för utlämningen, ska ministeriet avslå begäran. I en motsatt situation ska ministeriet överväga om utlämning ska beviljas.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Juhani Korhonen, tfn 02951 50208 (e-post: fö[email protected]), regeringsrådet Hannu Taimisto, tfn 02951 50430 (e-post: fö[email protected])

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen