Hoppa till innehåll
Media

Rapport: Demokratiskt underskott bland flerspråkiga finländare och invandrade bör åtgärdas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2022 12.01
Pressmeddelande

Invandrade personers och flerspråkiga finländares röst hörs inte i beslutsfattandet eller i den samhälleliga debatten. I en rapport som delegationen för etniska relationer (ETNO) publicerat i dag beskrivs hindren för samhällspåverkan och lösningar för hur de kan undanröjas.

Med demokratiskt underskott avses att invandrare och flerspråkiga finländare är underrepresenterade i den representativa demokratin. I den nya rapporten granskas samhälleligt deltagande och inflytande avseende valdeltagande samt mekanismer för direktdemokrati och deltagardemokrati. Dessutom behandlas demokratifostran i integrationsutbildningen och ungas möjligheter till deltagande på lika villkor.

Exempel på hinder för deltagande är brist på tillgänglig kommunikation, ständig kategorisering av invandrare och flerspråkiga finländare som föremål för åtgärder samt öppen rasism.

Rekommendationerna i rapporten gäller bland annat ökad kommunikation på lätt språk och flera olika språk, erkännande av den roll som invandrade och flerspråkiga personers organisationer har och myndighetsverksamhet som främjar likabehandling.

Rapporten har utarbetats av arbetsgruppen för flerspråkiga finländare som samhällsaktörer (MOVA-arbetsgruppen), som tillsatts av delegationen för etniska relationer (ETNO). Den nationella delegationen är verksam i anslutning till justitieministeriet.

Rapport: Åtgärda demokratiunderskottet hos invandrade personer och flerspråkiga finländare (på finska)

Ytterligare information:

Abdirahim Hussein, arbetsgruppens ordförande, tfn 045 8992 522, [email protected]
Priyanka Sood, arbetsgruppens vice ordförande, tfn 044 703 1674, [email protected]
Minna Seikkula, arbetsgruppens rapportör, politices doktor, tfn 050 340 0054, [email protected]
​​​​​​​Nina Suorsa, sakkunnig, tfn 0295 150 279, [email protected]

 

Tillbaka till toppen