Hoppa till innehåll
Media

Rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter: De grundläggande rättigheterna är hotade i hela Europa

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2024 8.15
Nyhet

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har gett sin årliga rapport om hur de grundläggande rättigheterna tillgodoses i EU.

Enligt rapporten från byrån för grundläggande rättigheter, där man granskat året 2023, utgör särskilt den ökade fattigdomen, hoten mot demokratin, den utbredda rasismen och utmaningarna i samband med migrationen ett hot mot tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna. Enligt rapporten accentuerar dessa hot behovet av att säkerställa ett starkt och hållbart skydd av de grundläggande rättigheterna i hela EU.

I rapporten beskrivs hur politiska beslutsfattare och det civila samhället tillsammans kan bekämpa social utslagning och möjliggöra ett mer jämlikt och rättvist samhälle för alla. FRA rekommenderar EU och EU-länderna att lösa utmaningarna genom att trygga social- och bostadsbidragen för de mest utsatta grupperna, förbättra skyddet av de grundläggande rättigheterna vid gränserna, samla in information om begränsningar i frivilligverksamheten och bekämpa olika former av rasism och intolerans. 

Rapporten behandlar också andra frågor som hör till byrån för grundläggande rättigheter, såsom antisemitism, kränkningar av de grundläggande rättigheterna vid EU:s yttre gränser, den växande intoleransen samt artificiell intelligens och digitalisering. 

När det gäller den positiva utvecklingen i Finland lyfter rapporten bland annat fram Finlands tredje program för romsk politik och elpriskompensationen.

Finlands tredje program för romsk politik 2023–2030 lyfts fram i rapporten som ett bra exempel på en åtgärd som syftar till att avlägsna diskriminering och rasistiska handlingar i samband med bostadslöshet bland romer. Programmet syftar till att främja romernas jämlikhet och delaktighet på bostadsmarknaden, till exempel genom att förbättra tillgången till rådgivning för bostadssökande och genom att främja grannskapsmedling. Enligt rapporten har endast ett fåtal EU-länder vidtagit åtgärder för att förbättra bostadslösheten bland romer.

I avsnittet om fattigdom lyfter FRA fram Finlands nya lag om temporär retroaktiv elpriskompensation.  Vintern 2022–2023 stödde staten hushållen i Finland, när elen var exceptionellt dyr. Cirka 255 miljoner euro utbetalades i elpriskompensation.

Mer information:
Helinä Heikkinen, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 159, [email protected]

FRA:s rapport om de grundläggande rättigheterna 2024
FRA:s pressmeddelande den 5 juni 2024 (på svenska)
Finlands program för romsk politik (Rompo) 2023–2030

Tillbaka till toppen