Hoppa till innehåll
Media

Rättspraxis om förföljelse och psykiskt våld har utretts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2023 10.02
Pressmeddelande

Psykiskt våld blir sällan straffbart som misshandel, visar en utredning som justitieministeriet beställt. Rekvisitet för förföljelse täcker väl de fall där gärningsmannen och offret inte bor tillsammans. Inget brottsrekvisit omfattar i sig tvingande kontroll, som kan ta sig uttryck i olika former av begränsning av offrets handlingsfrihet. I utredningen föreslås att ett nytt rekvisit för tvingande kontroll tas in i strafflagen.

I utredningen som gjorts vid juridiska institutionen vid Östra Finlands universitet beskrivs nuläget i fråga om straffbarheten för psykiskt våld och rättspraxisen om förföljelse. Dessutom granskas lagstiftningen om psykiskt våld i de övriga nordiska länderna och England samt bedöms behovet av att kriminalisera psykiskt våld i Finland. Utredningen hänför sig till programmet för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023.

Psykiskt våld är straffbart som misshandel i Finland. Psykiskt våld har också ett nära samband med rekvisitet för förföljelse.

Enligt utredningen blir psykiskt våld, det vill säga att skada hälsan utan att begå fysiskt våld, ytterst sällan straffbart som misshandel. Svårigheten verkar vara att identifiera psykiskt våld samt att påvisa konsekvenserna av psykiskt våld.

Att ta kontakt är det tillvägagångssätt i rekvisiten för olaga förföljelse som enligt domstolsmaterial oftast tillämpas. De vanligaste sätten att ta kontakt är olika slags elektroniska meddelanden. De näst vanligaste tillvägagångssätten är att följa och observera. Förföljelse i form av hot är rätt så sällsynt. För förföljelse döms i huvudsak böter ut.

Enligt slutsatserna i utredningen är det motiverat att i strafflagen föreskriva om ett nytt brottsrekvisit: tvingande kontroll. Rekvisitet ska omfatta både nuvarande och tidigare nära relationer, och tillämpningen av rekvisitet ska inte begränsas till enbart nära relationer. Förhållandet mellan tvingande kontroll och förföljelse bör övervägas grundligt i lagberedningen.

Ytterligare information
Matti Tolvanen, professor, tfn 050 550 8092, [email protected]
Elisa Silvennoinen, universitetslektor, tfn 050 387 2507, [email protected]

Utredning om straffbarheten för psykiskt våld och rättspraxis i fråga om förföljelse (på finska)
 

Tillbaka till toppen