Hoppa till innehåll
Media

Rättssäkerheten förbättras genom videoupptagning av muntlig bevisning i tingsrätterna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 14.05
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att muntlig bevisning som har tagits emot i tingsrätten i fortsättningen i första hand ska tas emot vid hovrätten och högsta domstolen genom en videoupptagning som gjorts i tingsrätten. Syftet med reformen är att öka rättegångens säkerhet och därmed stärka rättsskyddet. Förslaget är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

- Detta är en viktig reform som förbättrar rättssäkerheten och gör sökande av ändring mer ändamålsenlig. Med hjälp av videoupptagningarna är den bevisning som står till hovrättens och högsta domstolens förfogande färskare och bättre än för närvarande. Tack vare ändringen tar rättssalarna steget in i den digitala tidsåldern, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Samtidigt minskar propositionen de kostnader och andra olägenheter som ändringssökandet orsakar parterna och vittnena. Till exempel i brottmål innebär förslaget att målsägande och vittnen i allmänhet inte längre behöver möta den åtalade på nytt. 

Reformen bedöms underlätta ordnandet av huvudförhandlingar vid hovrätterna, eftersom vittnen i allmänhet inte behöver kallas till platsen. Huvudförhandlingen förväntas inte heller ställas in lika ofta som för närvarande på grund av att vittnena inte har infunnit sig.

Propositionen väntas också flytta tyngdpunkten i rättegången allt mer till tingsrätten och stärka hovrättens roll som den domstol som kontrollerar riktigheten i tingsrättens avgörande. 
Avsikten är att reformen ska träda i kraft när det informationssystem som utvecklas för att spela in och spela upp videoupptagningar är färdigt att tas i bruk.

Målet är att det nya förfarandet ska kunna införas vid ingången av 2023. 

Det är Domstolsverket i samarbete med Rättsregistercentralen och Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori som svarar för anskaffningen av informationssystemet.

Ytterligare information: 
Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 050 520 9395, [email protected]
Jukka Siro, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0021, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 
 

Tillbaka till toppen