Hoppa till innehåll
Media

Större öppenhet behövs i systemet för elektronisk röstning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2009 7.00
Pressmeddelande -

I promemorian konstateras att bedömt som en helhet lyckades försöket inte, eftersom röstningen i 232 fall avbröts och högsta förvaltningsdomstolen bestämde att valet ska tas om.

Promemorian tar inte ställning till om försöket med elektronisk röstning ska fortsättas i framtiden. Ståndpunkten i denna fråga fastställs senare.

Om utvecklingen av ett elektroniskt röstningssystem fortsätts kan erfarenheterna från försöket kan utnyttjas. Om arbetet fortsätts ska det enligt promemorian allvarligt övervägas om det är möjligt att skapa ett röstningssystem som bygger på öppen källkod för att garantera valförrättningens öppenhet. Öppen källkod innebär att vem som helst har tillgång till systemets programkod. På detta sätt kan väljarna försäkra sig om att systemet fungerar som det ska.

Systemet som användes i försöket med elektronisk röstning i oktober 2008 byggde på stängd källkod. För att skydda affärshemligheten var det inte möjligt att ge information om källkoden till väljarna. Däremot utförde en oberoende expertgrupp en utvärdering för att säkerställa att systemet fungerar. Med hänsyn till öppenhet vid val är detta inte en tillfredställande lösning. När projektet inleddes år 2005 var systemen som baserade sig på öppen källkod inte tillräckligt informationssäkra med tankepå framtiden.

Om försöket fortsätts ska det i fortsättningen också övervägas om det finns behov för en säkring på papper så att väljaren kan kontrollera och godkänna sin röst.

I promemorian betonas också vikten av att dataförbindelserna fungerar utan störningar vid elektronisk röstning. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att röstningssystemet är lätt att använda och att det testas noggrant.

I försöket med elektronisk röstning minskade myndighetsarbetet inte som förväntat. Även om många uppgifter blev bort, blev det betydligt mer arbete med förberedelserna inför valet. Valsäkerheten förbättrades till exempel för den delen att det inte förekom några otydliga röstningsanteckningar. Själva röstningen gick snabbare, i synnerhet vid förhandsröstningen. Räkningen av de elektroniska rösterna framskred långsammare än förväntat. Kostnaderna för det testade systemet var höga.

Av försöket framgick att om elektronisk röstning skulle tas i bruk i större utsträckning, kunde fyradagarsperioden mellan avslutandet av förhandsröstningen och valdagen slopas.

Närmare upplysningar:
specialmedarbetare Johanna Hautakorpi, tfn 09 1606 7506

Promemoria "Försöket med elektronisk röstning vid kommunalvalet" 2008 (på finska;pdf) bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fiMer om elektronisk röstning

Tuija Brax
Tillbaka till toppen