Hoppa till innehåll
Media

Seminarium den 11 november 2022: Gränsöverskridande skilsmässor och prejudiciella frågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2022 11.40
Nyhet

Justitieministeriets projekt Stöd och verktyg ordnar i november ett seminarium om gränsöverskridande skilsmässor och prejudiciella frågor.

Talare vid seminariet är bland annat professor emeritus Markku Helin och advokat Hilkka Salmenkylä. Seminariet är riktat till domare, advokater och jurister som arbetar med gränsöverskridande tvistemål.

Seminariets första del fokuserar på information om gränsöverskridande skilsmässor, avvittring och vårdnad om barn. Efter det presenteras rättsfall från domstolen och advokatsidan. 

Seminariet ordnas i Helsingfors tingsrätts auditorium (Porkalagatan 13, Helsingfors) den 11 november 2022 kl. 9–15.30. Det är också möjligt att delta på distans. Seminariet hålls på finska.

Syftet med projektet Stöd och verktyg är att främja det civilrättsliga samarbetet över gränserna och ge finländska rättstillämpare information och stöd för att tillämpa EU:s civilrätt i praktiken. Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens program för rättsliga frågor (2014–2020).

Anmäl dig till seminariet senast den 3 november 2022. (på finska)

Om du arbetar vid en domstol, åklagarväsendet eller rättshjälpsbyråerna, ber vi att du anmäler dig väl via HRM.

Ytterligare information:
Salla Hyvönen, projektchef, tfn +358 295 150 095, [email protected]

Seminariets program:

9.00 Morgonkaffe och te

9.15 Seminariet öppnas och målsättningarna presenteras

9.30 Infoinslag: Europeiska e-juridikportalen och EU:s civilrättsliga nätverk
Maija Leppä, enhetschef, justitieministeriet

Del I – allmän del

10–11 Allmänna frågor inom internationell familjerätt
Markku Helin, professor emeritus, Åbo universitet

11–12 Familjerättsliga anknytningar: Innehåll och användningsexempel
Katja Karjalainen, universitetslektor, Östra Finlands universitet

12–13 Lunchpaus

Del II – rättspraxis

13–14 Tingsrättens perspektiv
Sanja Raunio, tingsdomare, Helsingfors tingsrätt (tjänstledig, regeringssekreterare för viss tid, justitieministeriet)

14–14.30 Kaffepaus

14.30–15.30 Internationella skilsmässor, behörighetsproblem med mera ur advokatens synvinkel
Hilkka Salmenkylä, advokat, Asianajotoimisto Juhani Salmenkylä

15.30 Seminariet avslutas

Tillbaka till toppen