Hoppa till innehåll
Media

Straffbarheten för tvingande till äktenskap förtydligas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 13.34
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att straffbarheten för tvingande till äktenskap ska förtydligas i strafflagen. Avsikten är att en gärning som syftar till att göra en person till föremål för tvångsäktenskap eller något därmed jämförbart förhållande ska vara straffbar som människohandel.

I motiveringen till regeringspropositionen preciseras vad som avses med tvångsäktenskap. Regleringen omfattar både tvingande till äktenskap och därmed jämförbara förhållanden. Det kan till exempel vara fråga om ett så kallat religiöst äktenskap som inte har registrerats officiellt. Med tvångsäktenskap kan avses både situationer där ett äktenskap ingås och situationer där en person hindras från att lösgöra sig från ett förhållande som blivit ett tvångsäktenskap.

Syftet med lagändringen är att stärka skyddet för personlig frihet och integritet samt skyddet för privatlivet.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2025.

Förtydligande av straffbarheten för tvingande till äktenskap är ett mål i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Ytterligare information: Leena Mäkipää, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 082, [email protected]
 

Tillbaka till toppen