Hoppa till innehåll
Media

Temporära begränsningar i maximiräntan på och marknadsföringen av konsumentkrediter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2020 14.16
Pressmeddelande

Maximiräntan på en del konsumentkrediter sänks temporärt till tio procent. Samtidigt förbjuds direktmarknadsföring av krediter. Syftet med ändringarna är att underlätta konsumenternas situation och att förebygga skuldproblem.

Avsikten är att ikraftträdandet av lagändringarna ska stadfästas av republikens president i morgon fredagen den 26 juni.

Till följd av det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat har den ekonomiska situationen försämrats för många konsumenter och det är sannolikt att många blir tvungna att i allt högre grad förlita sig på kreditfinansiering. Genom lagändringen vill man säkerställa att räntorna på krediterna hålls på en skälig nivå och förhindra aggressiv marknadsföring av krediter direkt till konsumenter som har akuta ekonomiska svårigheter.

Det tidsbestämda räntetaket gäller inte nyttighetsbundna krediter, såsom universalkreditkort, bilkrediter eller avbetalningar inom näthandeln. Däremot gäller förbudet mot direktmarknadsföring av krediter ett stort urval olika konsumentkrediter.

Lagen gäller från början av juli till slutet av detta år. Det tillfälliga räntetaket tillämpas på kreditavtal som ingås under lagens giltighetstid och på avtal om fortlöpande kredit som ingåtts redan tidigare till den del krediten utnyttjas under perioden 1.7–31.12.2020. Den ränta som tas ut på den lyfta krediten bestäms i enlighet med kreditavtalet efter det att lagen har upphört att gälla, och den kan således vara högre än tio procent.

Riksdagens svar på regeringens proposition innehåller fem uttalanden av riksdagen som bl.a. gäller utredning av orsakerna till överskuldsättning, utarbetande av ett övergripande förslag för att stävja höga konsumentkrediter, förkortning av längden på betalningsanmärkningar samt beredning av permanent lagstiftning för att stävja reklam för konsumentkrediter och direktmarknadsföring av dem.

Mer information:

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, [email protected], tfn 0295 150 554 (t.o.m. 26.6.2020)

Katri Kummoinen, enhetschef, [email protected], tfn 0295 150 266 (fr.o.m. 29.6.2020)

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen