Hoppa till innehåll
Media

Utkastet till lag om sekretessgrunderna för förundersökningsmyndigheternas och åklagarnas handlingar på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2022 15.29
Pressmeddelande

Justitieministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som syftar till att förtydliga förhållandet mellan de sekretessgrunder som gäller skydd för privatlivet i brottmål. Målet är också att öka allmänhetens och mediernas möjligheter att få information om brottmål och om myndighetsbeslut som fattas i samband med dem.

Utkastet har beretts i en arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet och är en del av en större helhet för att modernisera offentlighetslagen. Riksdagens justitieombudsman har föreslagit att moderniseringen av sekretessgrunderna i fråga om förundersökningsdokument ska beredas separat, för att avgörandet inte ska dra ut på tiden i väntan på den mer omfattande uppdateringen av offentlighetslagen.
​​​​​​​
Avsikten är att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 juni 2023.

Utlåtanden om det finskspråkiga materialet kan lämnas fram till den 23. september 2022.

De svenskspråkiga översättningarna av utlåtandematerialet är ännu delvis på hälft. Remisstiden för det svenskspråkiga materialet kommer att förlängas så att den motsvarar remisstiden för det finskspråkiga materialet.

Utlåtande.fi

Läs mer om uppdateringen av offentlighetslagen

Ytterligare information:
​​​​​​

Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0136, [email protected]
Virpi Korhonen, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0100, [email protected]

 

Tillbaka till toppen