Hoppa till innehåll
Media

Utredning om tillåtande av icke-kommersiellt surrogatmoderskap

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2023 10.08
Pressmeddelande

Justitieministeriet har blivit färdig med en utredning om arrangemangen kring genomförandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap, om Finland överväger att tillåta icke-kommersiellt surrogatmoderskap i begränsad utsträckning. Utredningen är nu på remiss.

Med tanke på eventuell finländsk reglering bedöms i utredningen bland annat förutsättningarna för de tilltänkta föräldrarna och surrogatmamman, övervakningen av arrangemangen kring surrogatmoderskap, ersättningarna, fastställandet av föräldraskapet samt stödet efteråt. Utredningen innehåller en uppdaterad lägesrapport om surrogatmoderskap i fråga om några stater och internationell reglering. Utredningen och de utlåtanden som erhålls utifrån den kan användas som stöd för det politiska beslutsfattandet vid den fortsatta beredningen av ärendet.

Utredningen ingår i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering, enligt vilken tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap ska utredas i vissa i lagstiftningen särskilt angivna fall.

Utredningen kan kommenteras i utlåtandetjänsten fram till den 30 maj 2023. 

Ytterligare information: 
Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 314, [email protected]
Mari Kaipomäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 062, [email protected]

Utredning om tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap i Finland

Tillbaka till toppen