Hoppa till innehåll
Media

Utredningen om den skogslapska kulturen ses över

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2024 14.16
Pressmeddelande

Justitieministeriet beställer en uppdatering av utredningen om den skogslapska kulturen som publicerades 2019.

Den nya utredningen kommer att basera sig på samma utgångspunkter som den tidigare utredningen. Syftet är att kartlägga de förändringar som skett i skogslapparnas gemenskap sedan den föregående utredningen samt att granska hur rekommendationerna i utredningen har följts och hur genomförandet av dem kan främjas med tanke på de senaste årens förändringar. Den nya utredningen görs under 2024 och publiceras i slutet av året.

Statsrådets utredning Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen blev klar 2019. I projektet utreddes den skogslapska kulturens särdrag ur den skogslapska befolkningens egen synvinkel och föreslogs åtgärder för att stödja kulturen och identiteten. För att stödja den skogslapska kulturen och identiteten rekommenderades i utredningen en ökning av tvärvetenskaplig kunskap och forskning gällande den skogslapska kulturen, kommunikation som stärker social medvetenhet, en kartläggning av det skogslapska kulturarvet och en förstärkning av därtill relaterade kompetenser och kunskaper samt en förstärkning av den skogslapska identiteten genom kollektiv verksamhet.

Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen (på finska)

Ytterligare information: 
Corinna Tammenmaa, enhetschef, tfn 0295 150181, [email protected] 
Emma Borg, specialsakkunnig, tfn 02951 50100, [email protected]

Tillbaka till toppen