Hoppa till innehåll
Media

Bolag och föreningar får senarelägga sina årsmöten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 13.58
Pressmeddelande

Regeringen föreslår tillfällig lagstiftning för att bolag, andelslag och föreningar ska kunna ordna sina möten oberoende av coronaepidemin och begränsningen av sammankomster och med beaktande av behovet av hälsoskydd. Ändringarna föreslås vara i kraft till slutet av september.

Enligt förslaget kan bolagsstämma, andelsstämma, föreningsmöte och andra motsvarande möten som avses i lag skjutas upp till och med slutet av september. Sammanslutningens styrelse måste ändå upprätta bokslut senast i slutet av juni.

- Skötseln av coronaepidemin kräver exceptionella åtgärder av samhället. Effekterna av dessa åtgärder måste ändå kunna minimeras. Därför föreslår regeringen nu lättnader i ordnandet av bolagsstämmor, så att  bolag och föreningar lagstadgade verksamhet inte äventyras på grund av coronakrisen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

De föreslagna lagändringarna ska också underlätta ordnande av och deltagande i möten på distans och genom fullmakt. Enligt förslaget kan bolagsstämma för ett börsnoterat bolag genom beslut av styrelsen ordnas enbart som distansmöte. I möten för andelslag och registrerade föreningar kan man enligt förslaget också delta genom ett ombud, med vissa restriktioner. Enligt förslaget kan styrelsen för ett andelslag eller en förening tillåta deltagande på distans även om distansdeltagande inte är tillåtet eller direkt förbjuds enligt stadgarna.

De föreslagna ändringarna gäller också bland annat andelsstämma och fullmäktigesammanträde vid andelsbanker samt försäkringsföreningar och försäkringskassor.

Syftet med de förslagna ändringarna är att trygga ostört beslutsfattande i sammanslutningar och säkerheten medan coronaepidemin pågår. Genom att skjuta upp sina möten hinner sammanslutningarna dessutom förbereda sig på att ta i bruk de metoder för distansdeltagande som lagen redan nu tillåter.

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Den temporära lagstiftningen ska enligt planen vara i kraft till slutet av september.

Ytterligare information:

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]

Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen