150 uppgifter hittades
Bryssel I förordning
Bryssel II förordning
EU-byrån för grundläggande rättigheter

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

+358295150169 

EU-domstol

Arja Manner, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

+358295150450 

Sonya Walkila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

+358295150201 

EU:s civilrättsliga nätverk

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150301 

Tanja Niemi, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

+358295150464 

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området

Jussi Mäkinen, Specialsakkunnig

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetinternationellt samarbete, allmänna frågor

+358295150528 

Katriina Nousiainen, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

+358295150275 

EU:s grundfördrag

Jaana Jääskeläinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

+358295150284 

Hanna-Mari Kotivuori, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

+358295150480 

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

+358295150536 

Sonya Walkila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

+358295150201 

Estland/Baltikum-samarbete

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

+358295150270 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

Katariina Jahkola, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

+358295150246 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

+358295150112 

Finlands regering

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Högsta ledningen

Finlands regering

Anna-Maja Henriksson, justitieminister

Högsta ledningen

Finlands regeringRådet (rättsliga och inrikes frågor)

Finlex

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Finlexförfattningssamling

+358295150510 

Kina-samarbete

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

+358295150270 

Lugano avtal
Ministeriernas EU-kommunikatörer
Ryssland-samarbete

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

+358295150236 

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

Eeva Aittoniemi, enhetschef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorRådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150170 

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

rättsliga och inrikes frågor (EU)Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150504 

Anna-Maja Henriksson, justitieminister

Högsta ledningen

Finlands regeringRådet (rättsliga och inrikes frågor)

Arto Kujala, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150408 

Antti Leinonen, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150264 

Johanna Suurpää, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150534 

adoptioner
advokater

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

+358295150200 

aktiebolag

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

alkohol- och tobakbrott
andelslag

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

arvsfrågor
assisterad befruktning
barns rättigheter
benådning

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

äktenskapslagstiftningbenådning

+358295150068 

beredskapslagstiftning

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

+358295150280 

bolagsrätt

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

borgen

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

+358295150554 

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

+358295150224 

bortförande av barn

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150301 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150386 

bostadsaktiebolag

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

brottsbekämpning

Markus Alanko, Specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150400 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

+358295150580 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

brottsbekämpning

+358295150252 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150223 

Saija Sambou, Specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150352 

brottsoffer

Elina Ruuskanen, Specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

+358295150418 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

+358295150570 

brottspåföljdssystem

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

+358295150344 

Tuuli Herlin, Specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

+358295150602 

Katariina Jahkola, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

+358295150246 

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

+358295150520 

Paulina Tallroth, hallitusneuvos / regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

+358295150146 

budget

Raimo Ahola, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

budget

+358295150286 

Tapio Laamanen, chef för avdelningen, överdirektör

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

budget

+358295150290 

bättre lagstiftning

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

+358295150506 

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

+358295150218 

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

+358295150536 

bötesförfarande

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

+358295150165 

Tuukka Vähätalo, lainsäädäntösihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursbötesförfarande

+358295150240 

dataskydd

Virpi Koivu, Specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

dataskyddpersonregister

+358295150071 

Virpi Korhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

+358295150100 

djurskyddsbrott

Lena Andersson, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

djurskyddsbrottmiljöbrott

+358295150244 

domstolarna

Anne Hallavainio, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

nämndemändomstolarna

+358295150458 

domstolspraktik

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

domstolspraktik

+358295150232 

e-handel
etniska relationer

Peter Kariuki, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

etniska relationer

+358295150191 

Nina Suorsa, inspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

etniska relationer

europeisk verkställighetsgrund
europeiskt betalningsföreläggande
faderskap, lagstiftning
familjelagstiftning
fastighetsköp

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

+358295150224 

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

+358295150584 

fängelser och byråer för samhällspåföljder

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

+358295150520 

föreningar

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

författningssamling

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Finlexförfattningssamling

+358295150510 

förlikning
förmyndarskap
försäkringar, lagstiftning
förundersökning
förvaltningsförfarande

Heini Färkkilä, Specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

+358295150378 

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

+358295150396 

Sonya Walkila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

+358295150201 

förvaltningsrätt

Heini Färkkilä, Specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

+358295150378 

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

+358295150396 

förvaltningsrättskipning

Anu Koivuluoma, Specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

förvaltningsrättskipning

+358295150228 

Arja Manner, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

+358295150450 

Olli Wikberg, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

ändringssökandeförvaltningsrättskipning

+358295150253 

förvandlingsstraff för böter

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

+358295150520 

förverkandepåföljder (konfiskation)
grundlagen

Johannes Heikkonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

+358295150839 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

+358295150280 

grundläggande rättigheter

Timo Makkonen, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

+358295150230 

Hanna Rönty, Specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheter

+358295150035 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

+358295150169 

Sonya Walkila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

+358295150201 

grupptalan
grå ekonomi
handlingsoffentlighet

Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

+358295150194 

hittegods

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

+358295150554 

häktning

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

+358295150520 

indrivning av skuld

Riitta Haapasaari, Specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

+358295150139 

innehavaransvar

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

+358295150165 

inteckningar

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

+358295150554 

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

+358295150224 

intern kommunikation

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

intern kommunikation

+358295150261 

internationell civilrätt
internationell rättshjälp i brottmål

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

+358295150208 

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

+358295150070 

internationell rättshjälp i civilmål

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150301 

Merja Norros, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmål

+358295150590 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150386 

internationella underhållsbidragsärenden

Anna-Lena Halttunen, kansainvälisten asioiden sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

+358295150364 

Tanja Niemi, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

+358295150464 

internationellt samarbete, allmänna frågor

Eeva Aittoniemi, enhetschef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorRådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150170 

Jussi Mäkinen, Specialsakkunnig

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetinternationellt samarbete, allmänna frågor

+358295150528 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

+358295150270 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

+358295150236 

intressebevakning

Anni Pentti, Samordnare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

+358295150327 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

+358295150140 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakning

+358295150262 

it-brott
jordabalken

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

+358295150224 

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

+358295150584 

kommanditbolag

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

konkurs

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsanering

+358295150502 

Tuukka Vähätalo, lainsäädäntösihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursbötesförfarande

+358295150240 

konsumentskydd
konsumtionskredit
korruption

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

+358295150580 

Jussi Matikkala, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

+358295150486 

Venla Mäntysalo, Specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

+358295150033 

Juuso Oilinki, Specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

+358295150323 

kriminalpolitik

Katariina Jahkola, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

+358295150246 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

+358295150580 

köplag
lagberedning, utbildning

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

+358295150218 

lagberedning, utveckling

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

+358295150506 

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

+358295150218 

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

+358295150536 

lagfart

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

+358295150224 

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

+358295150584 

laggranskning

Tiina Honkanen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

laggranskning

+358295150360 

Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

lagspråklaggranskning

+358295150496 

lagspråk

Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

lagspråklaggranskning

+358295150496 

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

+358295150218 

likabehandling

Panu Artemjeff, Specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

+358295150211 

Timo Makkonen, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

+358295150230 

Katriina Nousiainen, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

+358295150275 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

+358295150293 

medborgarinflytande

Maria Wakeham-Hartonen, Specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytande

+358295150416 

Niklas Wilhelmsson, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytande

+358295150348 

medborgarinitiativ

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

+358295150127 

Laura Nurminen, Specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativ

+358295150008 

miljöbrott

Lena Andersson, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

djurskyddsbrottmiljöbrott

+358295150244 

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

+358295150165 

miljörätt

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

+358295150584 

mutning

Jussi Matikkala, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

+358295150486 

människohandel

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

+358295150165 

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

+358295150176 

mänskliga rättigheter

Timo Makkonen, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

+358295150230 

Hanna Rönty, Specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheter

+358295150035 

namnlagstiftning

Joanna Grandell, överinspektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

namnlagstiftning

+358295150220 

narkotikabrott

Jussi Matikkala, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

+358295150486 

nämndemän

Anne Hallavainio, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

nämndemändomstolarna

+358295150458 

Mika Risla, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

+358295150190 

nätkommunikation

Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör

Staben, Kommunikation

nätkommunikation

+358295150182 

obligationsrätt

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

+358295150224 

offentlighetslagstiftning

Virpi Korhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

+358295150100 

Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

+358295150194 

partiregister

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

+358295150127 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

partiregistervalröstning

penningtvätt

Sami Kiriakos, Specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

penningtvätt

+358295150054 

personregister

Virpi Koivu, Specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

dataskyddpersonregister

+358295150071 

Virpi Korhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

+358295150100 

produktansvar
rättegångs offentlighet

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

+358295150438 

rättegångsbiträdesnämnden

Mika Risla, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

+358295150190 

rättegångsförfarande, lagstiftning
rättegångskostnader
rättshjälp

Kirta Heine, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

+358295150214 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

+358295150242 

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

+358295150200 

Anni Pentti, Samordnare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

+358295150327 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

+358295150140 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

rättsliga och inrikes frågor (EU)Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150504 

Sini Kumpulainen, EU-asiantuntija

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

rättsliga och inrikes frågor (EU)

+358295150566 

röstning

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

+358295150127 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

partiregistervalröstning

sakrätt

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

+358295150554 

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

+358295150224 

samefrågor

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

+358295150293 

samhällspåföljder

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

+358295150344 

sammankomstlagstiftning

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

+358295150280 

sexuellt utnyttjande av barn

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

+358295150165 

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

+358295150176 

skadeersättning, lagstiftning

Riitta Haapasaari, Specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

+358295150139 

skuldsanering

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsanering

+358295150502 

språklagstiftning

Vava Lunabba, Specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

+358295150136 

Maria Soininen, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

+358295150067 

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

+358295150181 

statsbidrag

Elina Ruuskanen, Specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

+358295150418 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

+358295150570 

statsförfattning

Johannes Heikkonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

+358295150839 

stiftelse

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

straff

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

+358295150165 

strafflagen

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

+358295150165 

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

+358295150176 

Jussi Matikkala, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

+358295150486 

straffprocess

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

+358295150438 

surrogatmoderskap
säkerhetsutredningar

Virpi Korhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

+358295150100 

transporträtt
tvångsmedel

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

+358295150165 

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

+358295150176 

ursprungsfolk

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolk

+358295150018 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

+358295150293 

utlämning av brottslingar

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

+358295150208 

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

+358295150070 

utsökning och betalningsanmärkning

Anni Pentti, Samordnare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

+358295150327 

Antti Rein, Specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkning

+358295150402 

val

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

+358295150127 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

partiregistervalröstning

verkställande av straff

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

+358295150344 

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

+358295150520 

vittne vid rättegång

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

+358295150438 

värdepapper

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

+358295150224 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

yttrandefrihet

Timo Makkonen, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

+358295150230 

Ålands självstyrelse

Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

+358295150334 

äktenskapslagstiftning
ändringssökande

Arja Manner, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

+358295150450 

Olli Wikberg, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

ändringssökandeförvaltningsrättskipning

+358295150253 

åklagare

Katariina Jahkola, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

+358295150246 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

+358295150112 

Jukka Oikarainen, Specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

åklagare

+358295150085 

åtalades rättigheter
ömsesidigt erkännande av domar i brottmål
ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål
öppet bolag

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

överförande av dömda

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

+358295150208 

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

+358295150070