Personsökning

Nedan finns kontaktinformation till tjänstemän, som kan kontaktas i olika ärenden.

153 uppgifter hittades

Maarit Leppänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Bryssel I förordninginternationell civilprocessrätträttegångsförfarande i tvistemålmedling i tvistemål

telefonnummer +358295150276
E-post

Peter Kariuki, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

ETNOetniska relationer

telefonnummer +358295150191
E-post

Nina Suorsa, inspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

etniska relationerETNO

telefonnummer +358295150279
E-post

Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU-byrån för grundläggande rättigheter

Hanna Rönty, specialsakkunnig

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheterEU-byrån för grundläggande rättigheter

telefonnummer +358295150035
E-post

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

telefonnummer +358295150301
E-post

Tanja Niemi, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

telefonnummer +358295150464
E-post

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

telefonnummer +358295150275
E-post

Jaana Jääskeläinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

telefonnummer +358295150284
E-post

Hanna-Mari Kotivuori, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

telefonnummer +358295150480
E-post

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

telefonnummer +358295150536
E-post

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

telefonnummer +358295150270
E-post

Katariina Jahkola, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

telefonnummer +358295150246
E-post

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

telefonnummer +358295150112
E-post

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Högsta ledningen

Finlands regering

E-post

Anna-Maja Henriksson, justitieminister

Högsta ledningen

Finlands regeringRådet (rättsliga och inrikes frågor)

E-post

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Finlexförfattningssamling

telefonnummer +358295150510
E-post

Liisa Männistö, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandebarns och ungas delaktighetmedborgarsamhälleKANE

telefonnummer +358295150231
E-post

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

KANEmedborgarinflytandemedborgarsamhällehållbar utvecklingdemokratipolitik

telefonnummer +358295150416
E-post

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

telefonnummer +358295150270
E-post

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

telefonnummer +358295150236
E-post

Eeva Aittoniemi, enhetschef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorRådet (rättsliga och inrikes frågor)

telefonnummer +358295150170
E-post

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)rättsliga och inrikes frågor (EU)

telefonnummer +358295150504
E-post

Anna-Maja Henriksson, justitieminister

Högsta ledningen

Finlands regeringRådet (rättsliga och inrikes frågor)

E-post

Johanna Suurpää, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

telefonnummer +358295150534
E-post

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

telefonnummer +358295150200
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

telefonnummer +358295150039
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

telefonnummer +358295150039
E-post

Liisa Männistö, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandebarns och ungas delaktighetmedborgarsamhälleKANE

telefonnummer +358295150231
E-post

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

benådning

telefonnummer +358295150068
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

telefonnummer +358295150039
E-post

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenbolagsrätt

telefonnummer +358295150558
E-post

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

telefonnummer +358295150554
E-post

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

telefonnummer +358295150301
E-post

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

telefonnummer +358295150386
E-post

Pauliina Virta, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

telefonnummer +358295150046
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

telefonnummer +358295150039
E-post

Markus Alanko, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

telefonnummer +358295150400
E-post

Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpningförlikning

telefonnummer +358295150580
E-post

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

telefonnummer +358295150223
E-post

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Esikunta

brottsofferbrottsbekämpning

telefonnummer +358295150418
E-post

Saija Sambou, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

telefonnummer +358295150352
E-post

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandlingmänniskohandeletniska relationerbrottsofferhållbar utveckling

telefonnummer +358295150130
E-post

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Esikunta

brottsofferbrottsbekämpning

telefonnummer +358295150418
E-post

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

telefonnummer +358295150570
E-post

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

telefonnummer +358295150344
E-post

Tuuli Herlin, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

telefonnummer +358295150602
E-post

Katariina Jahkola, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

telefonnummer +358295150246
E-post

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

telefonnummer +358295150520
E-post

Paulina Tallroth, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

telefonnummer +358295150146
E-post

Tapio Laamanen, chef för avdelningen, överdirektör

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

budget

telefonnummer +358295150290
E-post

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

telefonnummer +358295150506
E-post

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

telefonnummer +358295150218
E-post

Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

bättre lagstiftninglagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150169
E-post

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

telefonnummer +358295150536
E-post

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottcivilkrishanteringöverförande av dömda

telefonnummer +358295150070
E-post

Virpi Koivu, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

dataskyddpersonregister

telefonnummer +358295150071
E-post

Niklas Wilhelmsson, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandedeltaganderättdemokratipolitikmedborgarsamhälle

telefonnummer +358295150348
E-post

Lisa Palm, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

demokratispråkpolitik

telefonnummer +358295150069
E-post

Sami Demirbas, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

demokrati.fihörandeutlåtande.fi

telefonnummer +358295150233
E-post

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

KANEmedborgarinflytandemedborgarsamhällehållbar utvecklingdemokratipolitik

telefonnummer +358295150416
E-post

Niklas Wilhelmsson, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandedeltaganderättdemokratipolitikmedborgarsamhälle

telefonnummer +358295150348
E-post

Lena Andersson, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

djurskyddsbrottmiljöbrottnarkotikabrotthatbrott

telefonnummer +358295150244
E-post

Jade Malmi, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

offentlig rättdomstolarna

telefonnummer +358295150114
E-post

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

domstolspraktik

telefonnummer +358295150232
E-post

Sanna Helesuo, specialplanerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

telefonnummer +358295150005
E-post

Elisabet Schroderus, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

telefonnummer +358295150066
E-post

Peter Kariuki, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

ETNOetniska relationer

telefonnummer +358295150191
E-post

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandlingmänniskohandeletniska relationerbrottsofferhållbar utveckling

telefonnummer +358295150130
E-post

Nina Suorsa, inspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

etniska relationerETNO

telefonnummer +358295150279
E-post

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

telefonnummer +358295150584
E-post

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenbolagsrätt

telefonnummer +358295150558
E-post

Silja Borgarsdóttir Sandelin, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

finanspolitiken

telefonnummer +358295150116
E-post

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

folkomröstningpartiregistervalröstningpartier

telefonnummer +358295150128
E-post

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

telefonnummer +358295150520
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

telefonnummer +358295150039
E-post

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

telefonnummer +358295150502
E-post

Tuukka Vähätalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Finlexförfattningssamling

telefonnummer +358295150510
E-post

Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpningförlikning

telefonnummer +358295150580
E-post

Heini Färkkilä, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

telefonnummer +358295150378
E-post

Heini Färkkilä, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

telefonnummer +358295150378
E-post

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

telefonnummer +358295150520
E-post

Hanna Rönty, specialsakkunnig

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheterEU-byrån för grundläggande rättigheter

telefonnummer +358295150035
E-post

Lena Andersson, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

djurskyddsbrottmiljöbrottnarkotikabrotthatbrott

telefonnummer +358295150244
E-post

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

telefonnummer +358295150554
E-post

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

telefonnummer +358295150520
E-post

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandlingmänniskohandeletniska relationerbrottsofferhållbar utveckling

telefonnummer +358295150130
E-post

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

KANEmedborgarinflytandemedborgarsamhällehållbar utvecklingdemokratipolitik

telefonnummer +358295150416
E-post

Sami Demirbas, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

demokrati.fihörandeutlåtande.fi

telefonnummer +358295150233
E-post

Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

telefonnummer +358295150139
E-post

Mirja Kaspianranta, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

konsumtionskreditindrivning av skuld

telefonnummer +358295150033
E-post

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

telefonnummer +358295150502
E-post

Tuukka Vähätalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

telefonnummer +358295150554
E-post

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenbolagsrätt

telefonnummer +358295150558
E-post

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

intern kommunikation

telefonnummer +358295150261
E-post

Maarit Leppänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Bryssel I förordninginternationell civilprocessrätträttegångsförfarande i tvistemålmedling i tvistemål

telefonnummer +358295150276
E-post

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottöverförande av dömda

telefonnummer +358295150208
E-post

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottcivilkrishanteringöverförande av dömda

telefonnummer +358295150070
E-post

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

telefonnummer +358295150301
E-post

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

telefonnummer +358295150386
E-post

Pauliina Virta, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

telefonnummer +358295150046
E-post

Anna-Lena Halttunen, kansainvälisten asiain sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

telefonnummer +358295150228
E-post

Anna Immonen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

telefonnummer +358295150019
E-post

Tanja Niemi, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

telefonnummer +358295150464
E-post

Eeva Aittoniemi, enhetschef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorRådet (rättsliga och inrikes frågor)

telefonnummer +358295150170
E-post

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

telefonnummer +358295150270
E-post

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

telefonnummer +358295150236
E-post

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälpintressebevakning

telefonnummer +358295150242
E-post

Anni Pentti, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälputsökning och betalningsanmärkning

telefonnummer +358295150327
E-post

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

telefonnummer +358295150140
E-post

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

telefonnummer +358295150262
E-post

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelstrafflagenit-brottterroristbrott

telefonnummer +358295150176
E-post

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

telefonnummer +358295150584
E-post

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenbolagsrätt

telefonnummer +358295150558
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

telefonnummer +358295150039
E-post

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

telefonnummer +358295150502
E-post

Tuukka Vähätalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

telefonnummer +358295150554
E-post

Mirja Kaspianranta, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

konsumtionskreditindrivning av skuld

telefonnummer +358295150033
E-post

Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpningförlikning

telefonnummer +358295150580
E-post

Jussi Matikkala, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

telefonnummer +358295150486
E-post

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

telefonnummer +358295150323
E-post

Katariina Jahkola, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

telefonnummer +358295150246
E-post

Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpningförlikning

telefonnummer +358295150580
E-post

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

telefonnummer +358295150218
E-post

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

telefonnummer +358295150506
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150074
E-post

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

telefonnummer +358295150218
E-post

Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

bättre lagstiftninglagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150169
E-post

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

telefonnummer +358295150536
E-post

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

telefonnummer +358295150584
E-post

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenbolagsrätt

telefonnummer +358295150558
E-post

Tiina Honkanen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

laggranskning

telefonnummer +358295150360
E-post

Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

lagspråklaggranskning

telefonnummer +358295150496
E-post

Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

lagspråklaggranskning

telefonnummer +358295150496
E-post

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

telefonnummer +358295150218
E-post

Milla Aaltonen, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

telefonnummer +358295150061
E-post

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandlingmänniskohandeletniska relationerbrottsofferhållbar utveckling

telefonnummer +358295150130
E-post

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

telefonnummer +358295150275
E-post

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

telefonnummer +358295150293
E-post

Liisa Männistö, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandebarns och ungas delaktighetmedborgarsamhälleKANE

telefonnummer +358295150231
E-post

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

KANEmedborgarinflytandemedborgarsamhällehållbar utvecklingdemokratipolitik

telefonnummer +358295150416
E-post

Niklas Wilhelmsson, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandedeltaganderättdemokratipolitikmedborgarsamhälle

telefonnummer +358295150348
E-post

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

telefonnummer +358295150127
E-post

Laura Nurminen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

telefonnummer +358295150008
E-post

Liisa Männistö, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandebarns och ungas delaktighetmedborgarsamhälleKANE

telefonnummer +358295150231
E-post

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

KANEmedborgarinflytandemedborgarsamhällehållbar utvecklingdemokratipolitik

telefonnummer +358295150416
E-post

Niklas Wilhelmsson, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandedeltaganderättdemokratipolitikmedborgarsamhälle

telefonnummer +358295150348
E-post

Maria Swanljung, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

mediekontakterviestintä

telefonnummer +358295150023
E-post

Maarit Leppänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Bryssel I förordninginternationell civilprocessrätträttegångsförfarande i tvistemålmedling i tvistemål

telefonnummer +358295150276
E-post

Lena Andersson, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

djurskyddsbrottmiljöbrottnarkotikabrotthatbrott

telefonnummer +358295150244
E-post

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

telefonnummer +358295150584
E-post

Jussi Matikkala, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

telefonnummer +358295150486
E-post

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelstrafflagenit-brottterroristbrott

telefonnummer +358295150176
E-post

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandlingmänniskohandeletniska relationerbrottsofferhållbar utveckling

telefonnummer +358295150130
E-post

Hanna Rönty, specialsakkunnig

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheterEU-byrån för grundläggande rättigheter

telefonnummer +358295150035
E-post

Joanna Grandell, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

namnlagstiftning

telefonnummer +358295150220
E-post

Lena Andersson, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

djurskyddsbrottmiljöbrottnarkotikabrotthatbrott

telefonnummer +358295150244
E-post

Jussi Matikkala, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

telefonnummer +358295150486
E-post

Tanja Lahti, ansvarig webbredaktör

Staben, Kommunikation

nätkommunikation

telefonnummer +358295150182
E-post

Jade Malmi, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

offentlig rättdomstolarna

telefonnummer +358295150114
E-post

Virpi Korhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

offentlighetslagstiftning

telefonnummer +358295150100
E-post

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

folkomröstningpartiregistervalröstningpartier

telefonnummer +358295150128
E-post

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

telefonnummer +358295150127
E-post

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

folkomröstningpartiregistervalröstningpartier

telefonnummer +358295150128
E-post

Laura Nurminen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

telefonnummer +358295150008
E-post

Sami Kiriakos, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

penningtvättsexualbrott

telefonnummer +358295150054
E-post

Virpi Koivu, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

dataskyddpersonregister

telefonnummer +358295150071
E-post

Maarit Leppänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Bryssel I förordninginternationell civilprocessrätträttegångsförfarande i tvistemålmedling i tvistemål

telefonnummer +358295150276
E-post

Kirta Heine, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

telefonnummer +358295150214
E-post

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälpintressebevakning

telefonnummer +358295150242
E-post

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

telefonnummer +358295150200
E-post

Anni Pentti, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälputsökning och betalningsanmärkning

telefonnummer +358295150327
E-post

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

telefonnummer +358295150140
E-post

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

telefonnummer +358295150262
E-post

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)rättsliga och inrikes frågor (EU)

telefonnummer +358295150504
E-post

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

telefonnummer +358295150127
E-post

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

folkomröstningpartiregistervalröstningpartier

telefonnummer +358295150128
E-post

Laura Nurminen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

telefonnummer +358295150008
E-post

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

valröstning

telefonnummer +358295150206
E-post

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

telefonnummer +358295150554
E-post

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenbolagsrätt

telefonnummer +358295150558
E-post

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågor

telefonnummer +358295150018
E-post

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

telefonnummer +358295150293
E-post

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

telefonnummer +358295150344
E-post

Sami Kiriakos, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

penningtvättsexualbrott

telefonnummer +358295150054
E-post

Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

telefonnummer +358295150139
E-post

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

telefonnummer +358295150502
E-post

Tuukka Vähätalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

Corinna Tammenmaa, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

telefonnummer +358295150181
E-post

Lisa Palm, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

demokratispråkpolitik

telefonnummer +358295150069
E-post

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

telefonnummer +358295150570
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

telefonnummer +358295150039
E-post

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelstrafflagenit-brottterroristbrott

telefonnummer +358295150176
E-post

Jussi Matikkala, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

telefonnummer +358295150486
E-post

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelstrafflagenit-brottterroristbrott

telefonnummer +358295150176
E-post

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågor

telefonnummer +358295150018
E-post

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

telefonnummer +358295150293
E-post

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottöverförande av dömda

telefonnummer +358295150208
E-post

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottcivilkrishanteringöverförande av dömda

telefonnummer +358295150070
E-post

Sami Demirbas, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

demokrati.fihörandeutlåtande.fi

telefonnummer +358295150233
E-post

Anni Pentti, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälputsökning och betalningsanmärkning

telefonnummer +358295150327
E-post

Antti Rein, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkning

telefonnummer +358295150402
E-post

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

telefonnummer +358295150502
E-post

Tuukka Vähätalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

telefonnummer +358295150127
E-post

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

folkomröstningpartiregistervalröstningpartier

telefonnummer +358295150128
E-post

Laura Nurminen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

telefonnummer +358295150008
E-post

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

valröstning

telefonnummer +358295150206
E-post

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

telefonnummer +358295150344
E-post

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

telefonnummer +358295150520
E-post

Maria Swanljung, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

mediekontakterviestintä

telefonnummer +358295150023
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

telefonnummer +358295150039
E-post

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenbolagsrätt

telefonnummer +358295150558
E-post

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

telefonnummer +358295150117
E-post

Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

telefonnummer +358295150334
E-post

Katariina Jahkola, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

telefonnummer +358295150246
E-post

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

telefonnummer +358295150112
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

telefonnummer +358295150039
E-post

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottöverförande av dömda

telefonnummer +358295150208
E-post

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottcivilkrishanteringöverförande av dömda

telefonnummer +358295150070
E-post