148 uppgifter hittades
Bryssel I förordning
Bryssel II förordning
EU-byrån för grundläggande rättigheter

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

 0295150169 
 

EU-domstol

Arja Manner, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

 0295150450 
 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

 0295150201 
 

EU:s civilrättsliga nätverk

Maija Leppä, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

 0295150301 
 

Tanja Niemi, projektchef

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

 0295150464 
 

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetinternationellt samarbete, allmänna frågor

 0295150528 
 

Katriina Nousiainen, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

 0295150275 
 

EU:s grundfördrag

Jaana Jääskeläinen, lainsäädäntöneuvos, yksikön johtaja

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s grundfördrag

 0295150284 
 

Hanna-Mari Kotivuori, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s grundfördrag

 0295150480 
 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

 0295150536 
 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

 0295150201 
 

Estland/Baltikum-samarbete

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

 0295150270 
 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

 0295150246 
 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

 0295150112 
 

Lauri Rautio, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

 0295150380 
 

Finlex

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

Finlexförfattningssamling

 0295150510 
 

Kina-samarbete

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

 0295150270 
 

Lugano avtal
Roma II förordning
Ryssland-samarbete

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

 0295150236 
 

adoptioner
advokater

Merja Muilu, Regeringsråd, biträdande avdelningschef

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

advokaterrättshjälp

 0295150200 
 

aktiebolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

 0295150074 
 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

 0295150558 
 

alkohol- och tobakbrott

Lauri Rautio, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

 0295150380 
 

andelslag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

 0295150074 
 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

 0295150558 
 

arvsfrågor
assisterad befruktning

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftningBryssel II förordningassisterad befruktningfaderskap, lagstiftningnamnlagstiftningfamiljelagstiftningarvsfrågorsurrogatmoderskap

 0295150314 
 

barns rättigheter
benådning

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

äktenskapslagstiftningbenådning

 0295150068 
 

beredskapslagstiftning

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

 0295150280 
 

bolagsrätt

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

 0295150074 
 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

 0295150558 
 

borgen

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

 0295150554 
 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

 0295150224 
 

bortförande av barn

Maija Leppä, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

 0295150301 
 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

 0295150386 
 

bostadsaktiebolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

 0295150074 
 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

 0295150558 
 

brottsbekämpning

Markus Alanko, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsbekämpning

 0295150400 
 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

 0295150580 
 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsbekämpning

 0295150223 
 

Saija Sambou, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsbekämpning

 0295150352 
 

brottsoffer

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsofferstatsbidrag

 0295150418 
 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsofferstatsbidrag

 0295150570 
 

brottspåföljdssystem

Anne Hartoneva, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

 0295150344 
 

Tuuli Herlin, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

brottspåföljdssystem

 0295150602 
 

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

 0295150246 
 

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

 0295150520 
 

Paulina Tallroth, Regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

brottspåföljdssystem

 0295150146 
 

budget

Raimo Ahola, Planeringschef

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

budget

 0295150286 
 

Tapio Laamanen, ekonimidirektör

Ekonomienheten

budget

 0295150290 
 

bättre lagstiftning

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

 0295150506 
 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

 0295150218 
 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

 0295150536 
 

bötesförfarande

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

 0295150165 
 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkursbötesförfarande

 0295150240 
 

dataskydd

Virpi Koivu, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

dataskyddpersonregister

 0295150071 
 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

 0295150100 
 

Anu Talus, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisterdataskydd

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisteroffentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningar

 0295150372 
 

djurskyddsbrott

Lena Andersson, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

djurskyddsbrottmiljöbrott

 0295150244 
 

domstolarna

Anne Hallavainio, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemändomstolarna

 0295150458 
 

domstolspraktik

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

domstolspraktik

 0295150232 
 

e-handel

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

 0295150554 
 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

 0295150266 
 

etniska relationer

Peter Kariuki, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

etniska relationer

 0295150191 
 

Joanna Leinola, högskolepraktikant

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

etniska relationer

 0295150185 

Nina Suorsa, inspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

etniska relationer

europeisk verkställighetsgrund
europeiskt betalningsföreläggande
faderskap, lagstiftning
familjelagstiftning
fastighetsköp

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

 0295150224 
 

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

 0295150584 
 

fängelser och byråer för samhällspåföljder

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

 0295150520 
 

föreningar

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

 0295150074 
 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

 0295150558 
 

författningssamling

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

Finlexförfattningssamling

 0295150510 
 

förlikning
förmyndarskap
försäkringar, lagstiftning

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

 0295150139 
 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

 0295150266 
 

förundersökning

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

 0295150176 
 

Lauri Rautio, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

 0295150380 
 

förvaltningsförfarande

Heini Färkkilä, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

 0295150378 
 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

 0295150396 
 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

 0295150201 
 

förvaltningsrätt

Heini Färkkilä, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

 0295150378 
 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

 0295150396 
 

förvaltningsrättskipning

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

förvaltningsrättskipning

 0295150228 
 

Arja Manner, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

 0295150450 
 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

ändringssökandeförvaltningsrättskipning

 0295150253 
 

förvandlingsstraff för böter

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

 0295150520 
 

förverkandepåföljder (konfiskation)

Lauri Rautio, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

 0295150380 
 

grundlagen

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

 0295150839 
 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

 0295150280 
 

Anu Mutanen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

 0295150311 
 

grundläggande rättigheter

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

 0295150230 
 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

 0295150169 
 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

 0295150201 
 

grupptalan
grå ekonomi

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

 0295150338 
 

Lauri Rautio, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

 0295150380 
 

handlingsoffentlighet

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

 0295150194 
 

hittegods

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

 0295150554 
 

häktning

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

 0295150520 
 

indrivning av skuld

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

 0295150139 
 

innehavaransvar

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

 0295150165 
 

inteckningar

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

 0295150554 
 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

 0295150224 
 

intern kommunikation

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

Kommunikationsenheten

intern kommunikation

 0295150261 
 

internationell civilrätt
internationell rättshjälp i brottmål

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

 0295150338 
 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

 0295150208 
 

Taina Neira, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

 0295150070 
 

internationell rättshjälp i civilmål

Maija Leppä, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

 0295150301 
 

Merja Norros, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i civilmål

 0295150590 
 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

 0295150386 
 

internationella underhållsbidragsärenden

Anna-Lena Halttunen, Sekreterare för internationella ärenden

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationella underhållsbidragsärenden

 0295150364 
 

Tanja Niemi, projektchef

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

 0295150464 
 

internationellt samarbete, allmänna frågor

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågor

 0295150170 
 

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetinternationellt samarbete, allmänna frågor

 0295150528 
 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

 0295150270 
 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

 0295150236 
 

intressebevakning

Anni Pentti, koordinator

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

 0295150327 
 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

intressebevakningrättshjälp

 0295150140 
 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

intressebevakning

 0295150262 
 

it-brott

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

 0295150176 
 

Lauri Rautio, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

 0295150380 
 

jordabalken

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

 0295150224 
 

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

 0295150584 
 

kommanditbolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

 0295150074 
 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

 0295150558 
 

konkurs

Mari Aalto, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkursskuldsanering

 0295150502 
 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkursbötesförfarande

 0295150240 
 

konsumentskydd

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

 0295150554 
 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

 0295150266 
 

konsumtionskredit

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

 0295150554 
 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

 0295150266 
 

korruption

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

 0295150580 
 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

 0295150486 
 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruption

 0295150323 
 

Lauri Rautio, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

 0295150380 
 

kriminalpolitik

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

 0295150246 
 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

 0295150580 
 

köplag

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

 0295150554 
 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

 0295150266 
 

lagberedning, utbildning

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

 0295150218 
 

lagberedning, utveckling

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

 0295150506 
 

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

 0295150074 
 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

 0295150218 
 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

 0295150536 
 

lagfart

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

 0295150224 
 

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

 0295150584 
 

laggranskning

Tiina Honkanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Laggranskningsenheten

laggranskning

 0295150360 
 

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Laggranskningsenheten

lagspråklaggranskning

 0295150496 
 

lagspråk

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Laggranskningsenheten

lagspråklaggranskning

 0295150496 
 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

 0295150218 
 

likabehandling

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

likabehandling

 0295150211 
 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

 0295150230 
 

Katriina Nousiainen, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

 0295150275 
 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

 0295150293 
 

medborgarinflytande

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinflytande

 0295150416 
 

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinflytande

 0295150348 
 

medborgarinitiativ

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

 0295150127 
 

Laura Nurminen, specialsakkunnig

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativ

 0295150008 
 

miljöbrott

Lena Andersson, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

djurskyddsbrottmiljöbrott

 0295150244 
 

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

 0295150165 
 

miljörätt

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

 0295150584 
 

mutning

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

 0295150486 
 

Lauri Rautio, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

 0295150380 
 

människohandel

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

 0295150165 
 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

 0295150176 
 

mänskliga rättigheter

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

 0295150230 
 

namnlagstiftning

Nimilautakunta AAA,

namnlagstiftning

 0295643510 
 

Joanna Grandell, överinspektör

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

namnlagstiftning

 0295150220 
 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftningBryssel II förordningassisterad befruktningfaderskap, lagstiftningnamnlagstiftningfamiljelagstiftningarvsfrågorsurrogatmoderskap

 0295150314 
 

narkotikabrott

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

 0295150486 
 

nämndemän

Anne Hallavainio, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemändomstolarna

 0295150458 
 

Mika Risla, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

 0295150190 
 

nätkommunikation

Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör

Kommunikationsenheten

nätkommunikation

 0295150182 
 

obligationsrätt

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

 0295150266 
 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

 0295150224 
 

offentlighetslagstiftning

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

 0295150100 
 

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

 0295150194 
 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisteroffentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningar

 0295150372 
 

partiregister

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

 0295150127 
 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

partiregistervalröstning

penningtvätt

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

 0295150338 
 

Sami Kiriakos, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

penningtvätt

 0295150054 
 

personregister

Virpi Koivu, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

dataskyddpersonregister

 0295150071 
 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

 0295150100 
 

Anu Talus, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisterdataskydd

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisteroffentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningar

 0295150372 
 

produktansvar

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

 0295150139 
 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

 0295150266 
 

rättegångs offentlighet

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

 0295150438 
 

rättegångsbiträdesnämnden

Mika Risla, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

 0295150190 
 

rättegångsförfarande, lagstiftning
rättegångskostnader
rättshjälp

Kirta Heine, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

rättshjälp

 0295150214 
 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

rättshjälp

 0295150242 
 

Merja Muilu, Regeringsråd, biträdande avdelningschef

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

advokaterrättshjälp

 0295150200 
 

Anni Pentti, koordinator

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

 0295150327 
 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

intressebevakningrättshjälp

 0295150140 
 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

Katja Arenmaa, Specialsakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

rättsliga och inrikes frågor (EU)

 0295150504 
 

Sini Kumpulainen, sakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

rättsliga och inrikes frågor (EU)

 0295150566 
 

röstning

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

 0295150127 
 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

partiregistervalröstning

sakrätt

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

 0295150554 
 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

 0295150224 
 

samefrågor

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

 0295150293 
 

samhällspåföljder

Anne Hartoneva, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

 0295150344 
 

sammankomstlagstiftning

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

 0295150280 
 

sexuellt utnyttjande av barn

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

 0295150165 
 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

 0295150176 
 

skadeersättning, lagstiftning

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

 0295150139 
 

skuldsanering

Mari Aalto, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkursskuldsanering

 0295150502 
 

språklagstiftning

Vava Lunabba, specialsakkunnig

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

språklagstiftning

 0295150136 
 

Maria Soininen, regeringssekreterare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

språklagstiftning

 0295150067 
 

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

språklagstiftning

 0295150181 
 

statsbidrag

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsofferstatsbidrag

 0295150418 
 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsofferstatsbidrag

 0295150570 
 

statsförfattning

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

 0295150839 
 

Anu Mutanen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

 0295150311 
 

stiftelse

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

 0295150074 
 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

 0295150558 
 

straff

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

 0295150165 
 

strafflagen

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

 0295150165 
 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

 0295150176 
 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

 0295150486 
 

straffprocess

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

 0295150438 
 

surrogatmoderskap

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftningBryssel II förordningassisterad befruktningfaderskap, lagstiftningnamnlagstiftningfamiljelagstiftningarvsfrågorsurrogatmoderskap

 0295150314 
 

säkerhetsutredningar

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

 0295150100 
 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisteroffentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningar

 0295150372 
 

transporträtt

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

 0295150266 
 

tvångsmedel

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

 0295150165 
 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

 0295150176 
 

ursprungsfolk

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolk

 0295150018 
 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

 0295150293 
 

utlämning av brottslingar

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

 0295150338 
 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

 0295150208 
 

Taina Neira, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

 0295150070 
 

utsökning och betalningsanmärkning

Anni Pentti, koordinator

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

 0295150327 
 

Antti Rein, specialsakkunnig

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkning

 0295150402 
 

val

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

 0295150127 
 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

partiregistervalröstning

verkställande av straff

Anne Hartoneva, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

 0295150344 
 

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

 0295150520 
 

vittne vid rättegång

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

 0295150438 
 

värdepapper

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

 0295150074 
 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

 0295150224 
 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

 0295150558 
 

yttrandefrihet

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

 0295150230 
 

Ålands självstyrelse

Janina Groop-Bondestam, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

Ålands självstyrelse

 0295150334 
 

äktenskapslagstiftning

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

äktenskapslagstiftningbenådning

 0295150068 
 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftningBryssel II förordningassisterad befruktningfaderskap, lagstiftningnamnlagstiftningfamiljelagstiftningarvsfrågorsurrogatmoderskap

 0295150314 
 

ändringssökande

Arja Manner, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

 0295150450 
 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

ändringssökandeförvaltningsrättskipning

 0295150253 
 

åklagare

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

 0295150246 
 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

 0295150112 
 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

åklagare

 0295150085 
 

åtalades rättigheter

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

 0295150438 
 

Lauri Rautio, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

 0295150380 
 

ömsesidigt erkännande av domar i brottmål

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

 0295150338 
 

ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål
öppet bolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

 0295150074 
 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

 0295150558 
 

överförande av dömda

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

 0295150338 
 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

 0295150208 
 

Taina Neira, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

 0295150070 
 

Sökningen är tillfälligt ur funktion. Vi beklagar olägenheten. Problemet utreds som bäst.