150 uppgifter hittades
Bryssel I förordning

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

Bryssel II förordning

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning assisterad befruktning faderskap, lagstiftning namnlagstiftning familjelagstiftning arvsfrågor surrogatmoderskap

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150314 

EU-byrån för grundläggande rättigheter

Satu Kaskinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU-byrån för grundläggande rättigheter grundläggande rättigheter

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150322 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU-byrån för grundläggande rättigheter grundläggande rättigheter

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150169 

EU-domstol

Arja Manner, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

EU-domstol ändringssökande förvaltningsrättskipning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150450 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarande grundläggande rättigheter EU:s grundfördrag EU-domstol

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150201 

EU:s civilrättsliga nätverk

Maija Leppä, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

EU:s civilrättsliga nätverk internationell rättshjälp i civilmål bortförande av barn

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150301 

Tanja Niemi, överinspektör

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationella underhållsbidragsärenden EU:s civilrättsliga nätverk

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150464 

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området internationellt samarbete, allmänna frågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150528 

Katriina Nousiainen, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150275 

EU:s grundfördrag

Jaana Jääskeläinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s grundfördrag

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150284 

Hanna-Mari Kotivuori, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s grundfördrag

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150480 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

lagberedning, utveckling bättre lagstiftning EU:s grundfördrag

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150536 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarande grundläggande rättigheter EU:s grundfördrag EU-domstol

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150201 

Estland/Baltikum-samarbete

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågor Estland/Baltikum-samarbete Kina-samarbete

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150270 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) kriminalpolitik brottspåföljdssystem åklagare

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150246 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) åklagare

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150112 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrott förundersökning Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) grå ekonomi korruption mutning förverkandepåföljder (konfiskation) åtalades rättigheter it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150380 

Finlex

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

Finlex författningssamling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150510 

Kina-samarbete

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågor Estland/Baltikum-samarbete Kina-samarbete

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150270 

Lugano avtal

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

Roma II förordning

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

adoptioner äktenskapslagstiftning assisterad befruktning internationell civilrätt barns rättigheter familjelagstiftning Roma II förordning surrogatmoderskap skadeersättning, lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150332 

Ryssland-samarbete

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

Ryssland-samarbete internationellt samarbete, allmänna frågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150236 

adoptioner

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

adoptioner äktenskapslagstiftning assisterad befruktning internationell civilrätt barns rättigheter familjelagstiftning Roma II förordning surrogatmoderskap skadeersättning, lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150332 

advokater

Merja Muilu, Regeringsråd, biträdande avdelningschef

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

advokater rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150200 

aktiebolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag andelslag stiftelse föreningar bolagsrätt värdepapper lagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag stiftelse föreningar bolagsrätt andelslag värdepapper

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150558 

alkohol- och tobakbrott

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrott förundersökning Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) grå ekonomi korruption mutning förverkandepåföljder (konfiskation) åtalades rättigheter it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150380 

andelslag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag andelslag stiftelse föreningar bolagsrätt värdepapper lagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag stiftelse föreningar bolagsrätt andelslag värdepapper

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150558 

arvsfrågor

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning assisterad befruktning faderskap, lagstiftning namnlagstiftning familjelagstiftning arvsfrågor surrogatmoderskap

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150314 

assisterad befruktning

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

adoptioner äktenskapslagstiftning assisterad befruktning internationell civilrätt barns rättigheter familjelagstiftning Roma II förordning surrogatmoderskap skadeersättning, lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150332 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning assisterad befruktning faderskap, lagstiftning namnlagstiftning familjelagstiftning arvsfrågor surrogatmoderskap

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150314 

barns rättigheter

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

adoptioner äktenskapslagstiftning assisterad befruktning internationell civilrätt barns rättigheter familjelagstiftning Roma II förordning surrogatmoderskap skadeersättning, lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150332 

benådning

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

äktenskapslagstiftning benådning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150068 

beredskapslagstiftning

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

beredskapslagstiftning sammankomstlagstiftning grundlagen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150280 

bolagsrätt

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag andelslag stiftelse föreningar bolagsrätt värdepapper lagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag stiftelse föreningar bolagsrätt andelslag värdepapper

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150558 

borgen

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrätt köplag inteckningar konsumentskydd konsumtionskredit hittegods borgen e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150554 

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepapper sakrätt inteckningar fastighetsköp lagfart jordabalken borgen obligationsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150224 

bortförande av barn

Maija Leppä, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

EU:s civilrättsliga nätverk internationell rättshjälp i civilmål bortförande av barn

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150301 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i civilmål bortförande av barn

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150386 

bostadsaktiebolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag andelslag stiftelse föreningar bolagsrätt värdepapper lagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag stiftelse föreningar bolagsrätt andelslag värdepapper

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150558 

brottsbekämpning

Markus Alanko, Specialplanerare

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150400 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruption kriminalpolitik brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150580 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150223 

Saija Sambou, specialplanerare

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150352 

brottsoffer

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsoffer statsbidrag

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150418 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsoffer statsbidrag

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150570 

brottspåföljdsmyndigheten

Anni Karnaranta, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

brottspåföljdsmyndigheten brottspåföljdssystem fängelser och byråer för samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150197 

brottspåföljdssystem

Anne Hartoneva, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straff brottspåföljdssystem samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150344 

Tuuli Herlin, specialplanerare

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

brottspåföljdssystem

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150602 

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) kriminalpolitik brottspåföljdssystem åklagare

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150246 

Anni Karnaranta, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

brottspåföljdsmyndigheten brottspåföljdssystem fängelser och byråer för samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150197 

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straff brottspåföljdssystem förvandlingsstraff för böter häktning fängelser och byråer för samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150520 

Paulina Tallroth, Hallitusneuvos / Regerinsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

brottspåföljdssystem

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150146 

budget

Raimo Ahola, Planeringschef

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

budget

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150286 

Tapio Laamanen, ekonimidirektör

Ekonomienheten

budget

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150290 

bättre lagstiftning

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utveckling bättre lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150506 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildning lagberedning, utveckling lagspråk bättre lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150218 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

lagberedning, utveckling bättre lagstiftning EU:s grundfördrag

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150536 

bötesförfarande

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvar människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel straff strafflagen bötesförfarande miljöbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150165 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkurs bötesförfarande

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150240 

dataskydd

Tanja Jaatinen, Tietosuojalautakunnan sihteeri

Förvaltningsenheten

personregister dataskydd

0295543500 

Virpi Koivu, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

dataskydd personregister

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150071 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftning dataskydd säkerhetsutredningar personregister

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150100 

Anu Talus, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregister dataskydd

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150586 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregister offentlighetslagstiftning dataskydd säkerhetsutredningar

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150372 

djurskyddsbrott

Lena Andersson, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

djurskyddsbrott miljöbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150244 

domstolarna

Anne Hallavainio, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemän domstolarna

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150458 

Tuula Pääkkönen, utvecklingschef

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

domstolarna

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150082 

domstolspraktik

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

domstolspraktik

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150232 

e-handel

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrätt köplag inteckningar konsumentskydd konsumtionskredit hittegods borgen e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150554 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt köplag transporträtt konsumentskydd konsumtionskredit produktansvar försäkringar, lagstiftning obligationsrätt e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150266 

etniska relationer

Peter Kariuki, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

etniska relationer

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150191 

Nina Suorsa, inspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

etniska relationer

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150279 

europeisk verkställighetsgrund

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

europeiskt betalningsföreläggande

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

faderskap, lagstiftning

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning assisterad befruktning faderskap, lagstiftning namnlagstiftning familjelagstiftning arvsfrågor surrogatmoderskap

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150314 

familjelagstiftning

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

adoptioner äktenskapslagstiftning assisterad befruktning internationell civilrätt barns rättigheter familjelagstiftning Roma II förordning surrogatmoderskap skadeersättning, lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150332 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning assisterad befruktning faderskap, lagstiftning namnlagstiftning familjelagstiftning arvsfrågor surrogatmoderskap

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150314 

fastighetsköp

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepapper sakrätt inteckningar fastighetsköp lagfart jordabalken borgen obligationsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150224 

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköp lagfart jordabalken miljörätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150584 

folkomröstning

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

folkomröstning partiregister val röstning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150128 

fängelser och byråer för samhällspåföljder

Anni Karnaranta, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

brottspåföljdsmyndigheten brottspåföljdssystem fängelser och byråer för samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150197 

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straff brottspåföljdssystem förvandlingsstraff för böter häktning fängelser och byråer för samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150520 

föreningar

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag andelslag stiftelse föreningar bolagsrätt värdepapper lagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag stiftelse föreningar bolagsrätt andelslag värdepapper

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150558 

författningssamling

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

Finlex författningssamling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150510 

förlikning

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

förmyndarskap

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

försäkringar, lagstiftning

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvar skadeersättning, lagstiftning försäkringar, lagstiftning indrivning av skuld

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150139 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt köplag transporträtt konsumentskydd konsumtionskredit produktansvar försäkringar, lagstiftning obligationsrätt e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150266 

förundersökning

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökning människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel strafflagen it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150176 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrott förundersökning Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) grå ekonomi korruption mutning förverkandepåföljder (konfiskation) åtalades rättigheter it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150380 

förvaltningsförfarande

Heini Färkkilä, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarande förvaltningsrätt

Ritarikatu 2, 00170 Helsinki

0295150378 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarande förvaltningsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150396 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarande grundläggande rättigheter EU:s grundfördrag EU-domstol

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150201 

förvaltningsrätt

Heini Färkkilä, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarande förvaltningsrätt

Ritarikatu 2, 00170 Helsinki

0295150378 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarande förvaltningsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150396 

förvaltningsrättskipning

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig

Justitieförvaltningsavdelningen

förvaltningsrättskipning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150228 

Arja Manner, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

EU-domstol ändringssökande förvaltningsrättskipning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150450 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

ändringssökande förvaltningsrättskipning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150253 

förvandlingsstraff för böter

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straff brottspåföljdssystem förvandlingsstraff för böter häktning fängelser och byråer för samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150520 

förverkandepåföljder (konfiskation)

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrott förundersökning Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) grå ekonomi korruption mutning förverkandepåföljder (konfiskation) åtalades rättigheter it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150380 

grundlagen

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagen statsförfattning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150839 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

beredskapslagstiftning sammankomstlagstiftning grundlagen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150280 

Anu Mutanen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagen statsförfattning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150311 

grundläggande rättigheter

Satu Kaskinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU-byrån för grundläggande rättigheter grundläggande rättigheter

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150322 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättigheter grundläggande rättigheter yttrandefrihet likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150230 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU-byrån för grundläggande rättigheter grundläggande rättigheter

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150169 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarande grundläggande rättigheter EU:s grundfördrag EU-domstol

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150201 

grupptalan

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

grå ekonomi

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomi internationell rättshjälp i brottmål penningtvätt utlämning av brottslingar ömsesidigt erkännande av domar i brottmål överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150338 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrott förundersökning Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) grå ekonomi korruption mutning förverkandepåföljder (konfiskation) åtalades rättigheter it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150380 

handlingsoffentlighet

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

handlingsoffentlighet offentlighetslagstiftning

Eteläesplandi 10, 00130 Helsinki

0295150194 

hittegods

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrätt köplag inteckningar konsumentskydd konsumtionskredit hittegods borgen e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150554 

häktning

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straff brottspåföljdssystem förvandlingsstraff för böter häktning fängelser och byråer för samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150520 

indrivning av skuld

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvar skadeersättning, lagstiftning försäkringar, lagstiftning indrivning av skuld

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150139 

innehavaransvar

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvar människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel straff strafflagen bötesförfarande miljöbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150165 

inteckningar

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrätt köplag inteckningar konsumentskydd konsumtionskredit hittegods borgen e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150554 

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepapper sakrätt inteckningar fastighetsköp lagfart jordabalken borgen obligationsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150224 

intern kommunikation

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

Kommunikationsenheten

intern kommunikation

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150261 

internationell civilrätt

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt köplag transporträtt konsumentskydd konsumtionskredit produktansvar försäkringar, lagstiftning obligationsrätt e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150266 

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

adoptioner äktenskapslagstiftning assisterad befruktning internationell civilrätt barns rättigheter familjelagstiftning Roma II förordning surrogatmoderskap skadeersättning, lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150332 

internationell rättshjälp i brottmål

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomi internationell rättshjälp i brottmål penningtvätt utlämning av brottslingar ömsesidigt erkännande av domar i brottmål överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150338 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmål utlämning av brottslingar överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150208 

Taina Neira, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmål utlämning av brottslingar överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150070 

internationell rättshjälp i civilmål

Maija Leppä, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

EU:s civilrättsliga nätverk internationell rättshjälp i civilmål bortförande av barn

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150301 

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

Merja Norros, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i civilmål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150590 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i civilmål bortförande av barn

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150386 

internationella tillkännagivanden

Eila Virta, hallinnollinen avustaja

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationella tillkännagivanden

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150256 

internationella underhållsbidragsärenden

Anna-Lena Halttunen, Sekreterare för internationella ärenden

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationella underhållsbidragsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150364 

Inkeri Helenius, specialsakkunnig

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationella underhållsbidragsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150564 

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

Tanja Niemi, överinspektör

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationella underhållsbidragsärenden EU:s civilrättsliga nätverk

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150464 

internationellt samarbete, allmänna frågor

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågor rättsliga och inrikes frågor (EU)

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150170 

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området internationellt samarbete, allmänna frågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150528 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågor Estland/Baltikum-samarbete Kina-samarbete

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150270 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

Ryssland-samarbete internationellt samarbete, allmänna frågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150236 

intressebevakning

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

Anni Pentti, koordinator

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkning rättshjälp intressebevakning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150327 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

intressebevakning rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150140 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

intressebevakning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150262 

it-brott

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökning människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel strafflagen it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150176 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrott förundersökning Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) grå ekonomi korruption mutning förverkandepåföljder (konfiskation) åtalades rättigheter it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150380 

jordabalken

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepapper sakrätt inteckningar fastighetsköp lagfart jordabalken borgen obligationsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150224 

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköp lagfart jordabalken miljörätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150584 

kommanditbolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag andelslag stiftelse föreningar bolagsrätt värdepapper lagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag stiftelse föreningar bolagsrätt andelslag värdepapper

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150558 

konkurs

Mari Aalto, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkurs skuldsanering

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150502 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkurs bötesförfarande

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150240 

konsumentskydd

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrätt köplag inteckningar konsumentskydd konsumtionskredit hittegods borgen e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150554 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt köplag transporträtt konsumentskydd konsumtionskredit produktansvar försäkringar, lagstiftning obligationsrätt e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150266 

konsumtionskredit

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrätt köplag inteckningar konsumentskydd konsumtionskredit hittegods borgen e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150554 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt köplag transporträtt konsumentskydd konsumtionskredit produktansvar försäkringar, lagstiftning obligationsrätt e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150266 

korruption

Catharina Groop, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruption

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150207 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruption kriminalpolitik brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150580 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrott korruption mutning strafflagen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150486 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruption

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150323 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrott förundersökning Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) grå ekonomi korruption mutning förverkandepåföljder (konfiskation) åtalades rättigheter it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150380 

kriminalpolitik

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) kriminalpolitik brottspåföljdssystem åklagare

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150246 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruption kriminalpolitik brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150580 

köplag

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrätt köplag inteckningar konsumentskydd konsumtionskredit hittegods borgen e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150554 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt köplag transporträtt konsumentskydd konsumtionskredit produktansvar försäkringar, lagstiftning obligationsrätt e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150266 

lagberedning, utbildning

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildning lagberedning, utveckling lagspråk bättre lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150218 

lagberedning, utveckling

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utveckling bättre lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150506 

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag andelslag stiftelse föreningar bolagsrätt värdepapper lagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildning lagberedning, utveckling lagspråk bättre lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150218 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

lagberedning, utveckling bättre lagstiftning EU:s grundfördrag

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150536 

lagfart

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepapper sakrätt inteckningar fastighetsköp lagfart jordabalken borgen obligationsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150224 

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköp lagfart jordabalken miljörätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150584 

laggranskning

Tiina Honkanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Laggranskningsenheten

laggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150360 

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Laggranskningsenheten

lagspråk laggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150496 

lagspråk

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Laggranskningsenheten

lagspråk laggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150496 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildning lagberedning, utveckling lagspråk bättre lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150218 

likabehandling

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150211 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättigheter grundläggande rättigheter yttrandefrihet likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150230 

Katriina Nousiainen, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150275 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolk samefrågor likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150293 

medborgarinflytande

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinflytande

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150416 

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinflytande

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150348 

medborgarinitiativ

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativ partiregister val röstning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150127 

Anneli Salomaa, projektledare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativ

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150164 

miljöbrott

Lena Andersson, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

djurskyddsbrott miljöbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150244 

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvar människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel straff strafflagen bötesförfarande miljöbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150165 

miljörätt

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköp lagfart jordabalken miljörätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150584 

mutning

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrott korruption mutning strafflagen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150486 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrott förundersökning Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) grå ekonomi korruption mutning förverkandepåföljder (konfiskation) åtalades rättigheter it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150380 

människohandel

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvar människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel straff strafflagen bötesförfarande miljöbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150165 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökning människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel strafflagen it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150176 

mänskliga rättigheter

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättigheter grundläggande rättigheter yttrandefrihet likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150230 

namnlagstiftning

Joanna Grandell, överinspektör

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

namnlagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150220 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning assisterad befruktning faderskap, lagstiftning namnlagstiftning familjelagstiftning arvsfrågor surrogatmoderskap

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150314 

narkotikabrott

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrott korruption mutning strafflagen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150486 

nämndemän

Anne Hallavainio, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemän domstolarna

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150458 

Mika Risla, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemän rättegångsbiträdesnämnden

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150190 

obligationsrätt

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt köplag transporträtt konsumentskydd konsumtionskredit produktansvar försäkringar, lagstiftning obligationsrätt e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150266 

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepapper sakrätt inteckningar fastighetsköp lagfart jordabalken borgen obligationsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150224 

offentlighetslagstiftning

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftning dataskydd säkerhetsutredningar personregister

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150100 

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

handlingsoffentlighet offentlighetslagstiftning

Eteläesplandi 10, 00130 Helsinki

0295150194 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregister offentlighetslagstiftning dataskydd säkerhetsutredningar

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150372 

partiregister

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativ partiregister val röstning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150127 

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

folkomröstning partiregister val röstning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150128 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

partiregister val röstning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150050 

penningtvätt

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomi internationell rättshjälp i brottmål penningtvätt utlämning av brottslingar ömsesidigt erkännande av domar i brottmål överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150338 

Sami Kiriakos, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

penningtvätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150054 

personregister

Tanja Jaatinen, Tietosuojalautakunnan sihteeri

Förvaltningsenheten

personregister dataskydd

0295543500 

Virpi Koivu, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

dataskydd personregister

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150071 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftning dataskydd säkerhetsutredningar personregister

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150100 

Anu Talus, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregister dataskydd

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150586 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregister offentlighetslagstiftning dataskydd säkerhetsutredningar

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150372 

produktansvar

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvar skadeersättning, lagstiftning försäkringar, lagstiftning indrivning av skuld

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150139 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt köplag transporträtt konsumentskydd konsumtionskredit produktansvar försäkringar, lagstiftning obligationsrätt e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150266 

rättegångs offentlighet

Liisa Ojala, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentlighet rättegångsförfarande, lagstiftning straffprocess

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150156 

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentlighet rättegångsförfarande, lagstiftning straffprocess åtalades rättigheter vittne vid rättegång

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150438 

rättegångsbiträdesnämnden

Mika Risla, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemän rättegångsbiträdesnämnden

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150190 

rättegångsförfarande, lagstiftning

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

Liisa Ojala, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentlighet rättegångsförfarande, lagstiftning straffprocess

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150156 

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentlighet rättegångsförfarande, lagstiftning straffprocess åtalades rättigheter vittne vid rättegång

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150438 

rättegångskostnader

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

rättshjälp

Kirta Heine, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150214 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150242 

Merja Muilu, Regeringsråd, biträdande avdelningschef

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

advokater rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150200 

Anni Pentti, koordinator

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkning rättshjälp intressebevakning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150327 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

intressebevakning rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150140 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågor rättsliga och inrikes frågor (EU)

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150170 

Katja Arenmaa, Specialsakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

rättsliga och inrikes frågor (EU)

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150504 

Sini Kumpulainen, sakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

rättsliga och inrikes frågor (EU)

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150566 

röstning

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativ partiregister val röstning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150127 

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

folkomröstning partiregister val röstning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150128 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

partiregister val röstning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150050 

sakrätt

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrätt köplag inteckningar konsumentskydd konsumtionskredit hittegods borgen e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150554 

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepapper sakrätt inteckningar fastighetsköp lagfart jordabalken borgen obligationsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150224 

samefrågor

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolk samefrågor likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150293 

samhällspåföljder

Anne Hartoneva, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straff brottspåföljdssystem samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150344 

sammankomstlagstiftning

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

beredskapslagstiftning sammankomstlagstiftning grundlagen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150280 

sexuellt utnyttjande av barn

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvar människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel straff strafflagen bötesförfarande miljöbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150165 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökning människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel strafflagen it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150176 

skadeersättning, lagstiftning

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvar skadeersättning, lagstiftning försäkringar, lagstiftning indrivning av skuld

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150139 

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

adoptioner äktenskapslagstiftning assisterad befruktning internationell civilrätt barns rättigheter familjelagstiftning Roma II förordning surrogatmoderskap skadeersättning, lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150332 

skuldsanering

Mari Aalto, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkurs skuldsanering

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150502 

språklagstiftning

Vava Lunabba, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

språklagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150136 

Maria Soininen, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

språklagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150067 

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

språklagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150181 

statsbidrag

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsoffer statsbidrag

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150418 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsoffer statsbidrag

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150570 

statsförfattning

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagen statsförfattning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150839 

Anu Mutanen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagen statsförfattning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150311 

stiftelse

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag andelslag stiftelse föreningar bolagsrätt värdepapper lagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag stiftelse föreningar bolagsrätt andelslag värdepapper

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150558 

straff

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvar människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel straff strafflagen bötesförfarande miljöbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150165 

strafflagen

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvar människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel straff strafflagen bötesförfarande miljöbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150165 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökning människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel strafflagen it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150176 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrott korruption mutning strafflagen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150486 

straffprocess

Liisa Ojala, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentlighet rättegångsförfarande, lagstiftning straffprocess

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150156 

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentlighet rättegångsförfarande, lagstiftning straffprocess åtalades rättigheter vittne vid rättegång

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150438 

surrogatmoderskap

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

adoptioner äktenskapslagstiftning assisterad befruktning internationell civilrätt barns rättigheter familjelagstiftning Roma II förordning surrogatmoderskap skadeersättning, lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150332 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning assisterad befruktning faderskap, lagstiftning namnlagstiftning familjelagstiftning arvsfrågor surrogatmoderskap

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150314 

säkerhetsutredningar

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftning dataskydd säkerhetsutredningar personregister

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150100 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregister offentlighetslagstiftning dataskydd säkerhetsutredningar

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150372 

transporträtt

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt köplag transporträtt konsumentskydd konsumtionskredit produktansvar försäkringar, lagstiftning obligationsrätt e-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150266 

tvångsmedel

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvar människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel straff strafflagen bötesförfarande miljöbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150165 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökning människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel strafflagen it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150176 

ursprungsfolk

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolk

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150018 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolk samefrågor likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150293 

utlämning av brottslingar

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomi internationell rättshjälp i brottmål penningtvätt utlämning av brottslingar ömsesidigt erkännande av domar i brottmål överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150338 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmål utlämning av brottslingar överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150208 

Taina Neira, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmål utlämning av brottslingar överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150070 

utsökning och betalningsanmärkning

Anni Pentti, koordinator

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkning rättshjälp intressebevakning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150327 

Antti Rein, specialsakkunnig

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150402 

val

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativ partiregister val röstning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150127 

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

folkomröstning partiregister val röstning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150128 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

partiregister val röstning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150050 

verkställande av straff

Anne Hartoneva, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straff brottspåföljdssystem samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150344 

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straff brottspåföljdssystem förvandlingsstraff för böter häktning fängelser och byråer för samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150520 

vittne vid rättegång

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentlighet rättegångsförfarande, lagstiftning straffprocess åtalades rättigheter vittne vid rättegång

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150438 

värdepapper

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag andelslag stiftelse föreningar bolagsrätt värdepapper lagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepapper sakrätt inteckningar fastighetsköp lagfart jordabalken borgen obligationsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150224 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag stiftelse föreningar bolagsrätt andelslag värdepapper

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150558 

yttrandefrihet

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättigheter grundläggande rättigheter yttrandefrihet likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150230 

Ålands självstyrelse

Janina Groop-Bondestam, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

Ålands självstyrelse

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150334 

äktenskapslagstiftning

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

adoptioner äktenskapslagstiftning assisterad befruktning internationell civilrätt barns rättigheter familjelagstiftning Roma II förordning surrogatmoderskap skadeersättning, lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150332 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

äktenskapslagstiftning benådning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150068 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning assisterad befruktning faderskap, lagstiftning namnlagstiftning familjelagstiftning arvsfrågor surrogatmoderskap

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150314 

ändringssökande

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

Arja Manner, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

EU-domstol ändringssökande förvaltningsrättskipning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150450 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

ändringssökande förvaltningsrättskipning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150253 

åklagare

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) kriminalpolitik brottspåföljdssystem åklagare

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150246 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) åklagare

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150112 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

åklagare

Eteläesplanadi 10, 000130 Helsinki

0295150085 

åtalades rättigheter

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentlighet rättegångsförfarande, lagstiftning straffprocess åtalades rättigheter vittne vid rättegång

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150438 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrott förundersökning Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) grå ekonomi korruption mutning förverkandepåföljder (konfiskation) åtalades rättigheter it-brott

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150380 

ömsesidigt erkännande av domar i brottmål

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomi internationell rättshjälp i brottmål penningtvätt utlämning av brottslingar ömsesidigt erkännande av domar i brottmål överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150338 

ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

öppet bolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag andelslag stiftelse föreningar bolagsrätt värdepapper lagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag stiftelse föreningar bolagsrätt andelslag värdepapper

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150558 

överförande av dömda

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomi internationell rättshjälp i brottmål penningtvätt utlämning av brottslingar ömsesidigt erkännande av domar i brottmål överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150338 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmål utlämning av brottslingar överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150208 

Taina Neira, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmål utlämning av brottslingar överförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150070