148 uppgifter hittades
Bryssel I förordning
Bryssel II förordning
EU-byrån för grundläggande rättigheter

Satu Kaskinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

0295150322 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

0295150169 

EU-domstol

Arja Manner, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

0295150450 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

0295150201 

EU:s civilrättsliga nätverk

Maija Leppä, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

0295150301 

Tanja Niemi, överinspektör

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

0295150464 

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetinternationellt samarbete, allmänna frågor

0295150528 

Katriina Nousiainen, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

0295150275 

EU:s grundfördrag

Jaana Jääskeläinen, lainsäädäntöneuvos, yksikön johtaja

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s grundfördrag

0295150284 

Hanna-Mari Kotivuori, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s grundfördrag

0295150480 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

0295150536 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

0295150201 

Estland/Baltikum-samarbete

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

0295150270 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

0295150246 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

0295150112 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

0295150380 

Finlex

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

Finlexförfattningssamling

0295150510 

Kina-samarbete

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

0295150270 

Lugano avtal
Roma II förordning
Ryssland-samarbete

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

0295150236 

adoptioner
advokater

Merja Muilu, Regeringsråd, biträdande avdelningschef

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

advokaterrättshjälp

0295150200 

aktiebolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

0295150558 

alkohol- och tobakbrott

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

0295150380 

andelslag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

0295150558 

arvsfrågor
assisterad befruktning
barns rättigheter
benådning

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

äktenskapslagstiftningbenådning

0295150068 

beredskapslagstiftning

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

0295150280 

bolagsrätt

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

0295150558 

borgen

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

0295150554 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

0295150224 

bortförande av barn

Maija Leppä, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

0295150301 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

0295150386 

bostadsaktiebolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

0295150558 

brottsbekämpning

Markus Alanko, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsbekämpning

0295150400 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

0295150580 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsbekämpning

0295150223 

Saija Sambou, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsbekämpning

0295150352 

brottsoffer

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsofferstatsbidrag

0295150418 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsofferstatsbidrag

0295150570 

brottspåföljdssystem

Anne Hartoneva, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

0295150344 

Tuuli Herlin, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

brottspåföljdssystem

0295150602 

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

0295150246 

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

0295150520 

Paulina Tallroth, Regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

brottspåföljdssystem

0295150146 

budget

Raimo Ahola, Planeringschef

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

budget

0295150286 

Tapio Laamanen, ekonimidirektör

Ekonomienheten

budget

0295150290 

bättre lagstiftning

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

0295150506 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

0295150218 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

0295150536 

bötesförfarande

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

0295150165 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkursbötesförfarande

0295150240 

dataskydd

Tanja Jaatinen, Datasekretessnämndens sekreterare

Förvaltningsenheten

personregisterdataskydd

0295543500 

Virpi Koivu, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

dataskyddpersonregister

0295150071 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

0295150100 

Anu Talus, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisterdataskydd

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisteroffentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningar

0295150372 

djurskyddsbrott

Lena Andersson, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

djurskyddsbrottmiljöbrott

0295150244 

domstolarna

Anne Hallavainio, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemändomstolarna

0295150458 

Tuula Pääkkönen, utvecklingschef

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

domstolarna

0295150082 

domstolspraktik

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

domstolspraktik

0295150232 

e-handel

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

0295150554 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

0295150266 

etniska relationer

Peter Kariuki, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

etniska relationer

0295150191 

Nina Suorsa, inspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

etniska relationer

europeisk verkställighetsgrund
europeiskt betalningsföreläggande
faderskap, lagstiftning
familjelagstiftning
fastighetsköp

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

0295150224 

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

0295150584 

fängelser och byråer för samhällspåföljder

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

0295150520 

föreningar

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

0295150558 

författningssamling

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

Finlexförfattningssamling

0295150510 

förlikning
förmyndarskap
försäkringar, lagstiftning

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

0295150139 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

0295150266 

förundersökning

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

0295150176 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

0295150380 

förvaltningsförfarande

Heini Färkkilä, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

0295150378 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

0295150396 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

0295150201 

förvaltningsrätt

Heini Färkkilä, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

0295150378 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

0295150396 

förvaltningsrättskipning

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig

Justitieförvaltningsavdelningen

förvaltningsrättskipning

0295150228 

Arja Manner, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

0295150450 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

ändringssökandeförvaltningsrättskipning

0295150253 

förvandlingsstraff för böter

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

0295150520 

förverkandepåföljder (konfiskation)

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

0295150380 

grundlagen

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

0295150839 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

0295150280 

Anu Mutanen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

0295150311 

grundläggande rättigheter

Satu Kaskinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

0295150322 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

0295150230 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

0295150169 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

0295150201 

grupptalan
grå ekonomi

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

0295150338 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

0295150380 

handlingsoffentlighet

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

0295150194 

hittegods

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

0295150554 

häktning

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

0295150520 

indrivning av skuld

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

0295150139 

innehavaransvar

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

0295150165 

inteckningar

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

0295150554 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

0295150224 

intern kommunikation

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

Kommunikationsenheten

intern kommunikation

0295150261 

internationell civilrätt
internationell rättshjälp i brottmål

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

0295150338 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

0295150208 

Taina Neira, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

0295150070 

internationell rättshjälp i civilmål

Maija Leppä, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

0295150301 

Merja Norros, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i civilmål

0295150590 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

0295150386 

internationella underhållsbidragsärenden

Anna-Lena Halttunen, Sekreterare för internationella ärenden

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationella underhållsbidragsärenden

0295150364 

Tanja Niemi, överinspektör

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

0295150464 

internationellt samarbete, allmänna frågor

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågorrättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150170 

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetinternationellt samarbete, allmänna frågor

0295150528 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

0295150270 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

0295150236 

intressebevakning

Anni Pentti, koordinator

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

0295150327 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

intressebevakningrättshjälp

0295150140 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

intressebevakning

0295150262 

it-brott

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

0295150176 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

0295150380 

jordabalken

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

0295150224 

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

0295150584 

kommanditbolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

0295150558 

konkurs

Mari Aalto, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkursskuldsanering

0295150502 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkursbötesförfarande

0295150240 

konsumentskydd

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

0295150554 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

0295150266 

konsumtionskredit

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

0295150554 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

0295150266 

korruption

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

0295150580 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

0295150486 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruption

0295150323 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

0295150380 

kriminalpolitik

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

0295150246 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

0295150580 

köplag

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

0295150554 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

0295150266 

lagberedning, utbildning

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

0295150218 

lagberedning, utveckling

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

0295150506 

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

0295150074 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

0295150218 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

0295150536 

lagfart

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

0295150224 

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

0295150584 

laggranskning

Tiina Honkanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Laggranskningsenheten

laggranskning

0295150360 

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Laggranskningsenheten

lagspråklaggranskning

0295150496 

lagspråk

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Laggranskningsenheten

lagspråklaggranskning

0295150496 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Stöd för ledningen

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

0295150218 

likabehandling

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

likabehandling

0295150211 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

0295150230 

Katriina Nousiainen, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

0295150275 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

0295150293 

medborgarinflytande

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinflytande

0295150416 

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinflytande

0295150348 

medborgarinitiativ

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

0295150127 

Anneli Salomaa, projektledare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativ

0295150164 

miljöbrott

Lena Andersson, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

djurskyddsbrottmiljöbrott

0295150244 

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

0295150165 

miljörätt

Jari Salila, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

0295150584 

mutning

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

0295150486 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

0295150380 

människohandel

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

0295150165 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

0295150176 

mänskliga rättigheter

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

0295150230 

namnlagstiftning

Joanna Grandell, överinspektör

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

namnlagstiftning

0295150220 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftningBryssel II förordningassisterad befruktningfaderskap, lagstiftningnamnlagstiftningfamiljelagstiftningarvsfrågorsurrogatmoderskap

0295150314 

narkotikabrott

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

0295150486 

nämndemän

Anne Hallavainio, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemändomstolarna

0295150458 

Mika Risla, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

0295150190 

nätkommunikation

Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör

Kommunikationsenheten

nätkommunikation

0295150182 

obligationsrätt

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

0295150266 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

0295150224 

offentlighetslagstiftning

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

0295150100 

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

0295150194 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisteroffentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningar

0295150372 

partiregister

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

0295150127 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

partiregistervalröstning

penningtvätt

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

0295150338 

Sami Kiriakos, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

penningtvätt

0295150054 

personregister

Tanja Jaatinen, Datasekretessnämndens sekreterare

Förvaltningsenheten

personregisterdataskydd

0295543500 

Virpi Koivu, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

dataskyddpersonregister

0295150071 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

0295150100 

Anu Talus, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisterdataskydd

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisteroffentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningar

0295150372 

produktansvar

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

0295150139 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

0295150266 

rättegångs offentlighet

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

0295150438 

rättegångsbiträdesnämnden

Mika Risla, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Domstolsenheten

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

0295150190 

rättegångsförfarande, lagstiftning
rättegångskostnader
rättshjälp

Kirta Heine, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

rättshjälp

0295150214 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

rättshjälp

0295150242 

Merja Muilu, Regeringsråd, biträdande avdelningschef

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

advokaterrättshjälp

0295150200 

Anni Pentti, koordinator

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

0295150327 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

intressebevakningrättshjälp

0295150140 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

internationellt samarbete, allmänna frågorrättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150170 

Katja Arenmaa, Specialsakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

rättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150504 

Sini Kumpulainen, sakkunnig, EU-ärenden

Lagberedningsavdelningen, Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

rättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150566 

röstning

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

0295150127 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

partiregistervalröstning

sakrätt

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

0295150554 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

0295150224 

samefrågor

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

0295150293 

samhällspåföljder

Anne Hartoneva, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

0295150344 

sammankomstlagstiftning

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

0295150280 

sexuellt utnyttjande av barn

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

0295150165 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

0295150176 

skadeersättning, lagstiftning

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

0295150139 

skuldsanering

Mari Aalto, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

konkursskuldsanering

0295150502 

språklagstiftning

Vava Lunabba, överinspektör

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

språklagstiftning

0295150136 

Maria Soininen, regeringssekreterare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

språklagstiftning

0295150067 

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

språklagstiftning

0295150181 

statsbidrag

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsofferstatsbidrag

0295150418 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

brottsofferstatsbidrag

0295150570 

statsförfattning

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

0295150839 

Anu Mutanen, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

0295150311 

stiftelse

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

0295150558 

straff

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

0295150165 

strafflagen

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

0295150165 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

0295150176 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

0295150486 

straffprocess

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

0295150438 

surrogatmoderskap
säkerhetsutredningar

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

0295150100 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

personregisteroffentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningar

0295150372 

transporträtt

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

0295150266 

tvångsmedel

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

0295150165 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

0295150176 

ursprungsfolk

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolk

0295150018 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

0295150293 

utlämning av brottslingar

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

0295150338 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

0295150208 

Taina Neira, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

0295150070 

utsökning och betalningsanmärkning

Anni Pentti, koordinator

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

0295150327 

Antti Rein, specialsakkunnig

Justitieförvaltningsavdelningen, Rättshjälps- och utsökningsenheten

utsökning och betalningsanmärkning

0295150402 

val

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

0295150127 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

partiregistervalröstning

verkställande av straff

Anne Hartoneva, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

0295150344 

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

0295150520 

vittne vid rättegång

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

0295150438 

värdepapper

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

0295150074 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

0295150224 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

0295150558 

yttrandefrihet

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

0295150230 

Ålands självstyrelse

Janina Groop-Bondestam, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

Ålands självstyrelse

0295150334 

äktenskapslagstiftning

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Förvaltningsenheten, Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

äktenskapslagstiftningbenådning

0295150068 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

äktenskapslagstiftningBryssel II förordningassisterad befruktningfaderskap, lagstiftningnamnlagstiftningfamiljelagstiftningarvsfrågorsurrogatmoderskap

0295150314 

ändringssökande

Arja Manner, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

0295150450 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för offentlig rätt

ändringssökandeförvaltningsrättskipning

0295150253 

åklagare

Katariina Jahkola, regeringsråd

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

0295150246 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

0295150112 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig

Kriminalpolitiska avdelningen, Åklagar- och brottspåföljdsenhet

åklagare

0295150085 

åtalades rättigheter

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

0295150438 

Lauri Rautio, specialsakkunnig

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

alkohol- och tobakbrottförundersökningEuropeiska åklagarmyndigheten (EPPO)grå ekonomikorruptionmutningförverkandepåföljder (konfiskation)åtalades rättigheterit-brott

0295150380 

ömsesidigt erkännande av domar i brottmål

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

0295150338 

ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål
öppet bolag

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

0295150074 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för privaträtt

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

0295150558 

överförande av dömda

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd

Lagberedningsavdelningen, Enheten för straff- och processrätt

grå ekonomiinternationell rättshjälp i brottmålpenningtvättutlämning av brottslingarömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

0295150338 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

0295150208 

Taina Neira, regeringssekreterare

Justitieförvaltningsavdelningen, Enhet för internationell rättsvård

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

0295150070